Enklare. Billigare.
Access 6.0
Det beprövade Siedle-systemet blir enklare och billigare: Tillsammans med de nya IP-inomhusstationerna är den nya licensmodellen för Access 6.0 framför allt intressant för projekt med många användare – till exempel med många bostadsenheter, där nya Siedle IP-inomhusstationer monteras.

Ju större projekt, desto mer påverkar den nya licensmodellen det totala priset:
Vid ett Access-projekt med till exempel vardera 60 nya audio- och video-IP-inomhusstationer ligger besparingen gentemot det hittillsvarande katalogpriset på ungefär 50 procent.

Förenklad användar-licensmodell till billigare pris
• För idrifttagningen av ett Access-6-system krävs en baslicens (APR 670-0 B). Den omfattar användningen av de 10 första apparaterna.
• Större system kan utvidgas med extra licenser, var och en omfattande 10 apparater (APR 670-0 10) – alltså i steg om 10 apparater. Till kraftigt reducerat pris.
• Systemen kan successivt byggas ut i små steg – utan nackdelar för priset.

De nya IP-inomhusstationerna – med alla grundfunktionerna och till ett gynnsamt pris
• Access högtalande svarsapparat Standard Video (AFSV 870-0)
• Access högtalande svarsapparat Standard (AFS 870-0)

> Detaljer angående de nya IP-inomhusstationerna

Nytt Access-systemprogram och drivsystem
• Nytt server-drivsystem: För Access 6 (Linux-variant) används server-drivsystemet Debian Linux 10….
• Access Professional 6.0 står nu till förfogande.

> Ladda ned Access Professional 6.0 här

Ny Access-server-maskinvara
• Den nya kompakta servern ersätter den hittillsvarande Access-server-maskinvaran.
• Server ASH 671-0 S: Kompakt, passivt kyld bordsenhet (utan slitagedelar). Om den ska användas i ett IT-skåp, måste kunden låta montera en lämplig monteringshylla.
• Server ASH 671-0 M: Fortfarande koncipierad för montering i ett 19-tums-rack – men med förenklad montering (låg monteringshöjd och lågt djupt, låg vikt). Alla manöverelement och anslutningar kan även kommas åt framifrån.
Ytterligare informationer

Säkerhet
Vad beträffar säkerhet och drift, aktualiseras och vårdas det nya server-drivsystemet, alternativt Access Professional, regelbundet – även via Internet.

Access Gateway ready
Den nya Access Gateway AGW 671-0 kan endast användas tillsammans med Access 6. Mot extra kostnad kan hittillsvarande Access Gateway AGW 670-0 och AGW 670-01 aktualiseras till Access 6. Avvecklingen sker via ASC. Viktigt: Observera att Access 6 har förberetts för den nya Access Gateway AGW 671-0, som snart står till förfogande.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP