Siedle i projekt

Våra produkter möter dig överallt, där det läggs värde på kvalitet och hållbarhet. På utbyggbarhet och uppgraderingsmöjlighet. Och på individualitet och design.

Siedle referens offentliga byggnader Astrup Fearnley museet

Offentliga byggnader

Offentliga byggnader som kulturbyggnader, sjukhus eller hotell förenar ofta mycket olika krav på kommunikationstekniken; i offentliga, halvoffentliga och skyddade områden. Här hjälper kommunikationssystem, som kan anpassas flexibelt.

Mer
spritten_wohnbauten_800x600.webp

Bostadshus

I bostadsbyggnaderna uppfyller byggnadskommunikationen en central roll: Den skyddar invånarnas privatsfär och ger dem säkerhet. Och ofta även mer komfort: Med videoövervakning och mobila användningar.

Mer
Siedle Access flexibla användningsmöjligheter

IP-projekt

I bostadshus och industrikomplex, över stora avstånd och med många användare: Siedle Access Professional integrerar byggnadskommunikationen i den befintliga IP-infrastrukturen och styr komplexa kopplingsförlopp eller individuellt programmerade funktioner.

Mer
Siedle referens kontors- och förvaltningsbyggnad Århus Bestseller

Kontors- och förvaltningsbyggnader

I större kontors- och förvaltningsbyggnader kan de variabla kommunikationssystemen visa sina starka sidor: Med integrerad passerkontroll, anslutning till digitala telefonanläggningar och anpassbart antal deltagare. Eller direkt som digitalt IP-system med Siedle Access.

Mer
Siedle bygga för personer med funktionsnedsättning Oslos opera

Bygga för personer med funktionsnedsättning

Inklusion betyder, att planera tekniken så, att den i princip ska kunna användas lika bra av så många som möjligt. Vi förverkligar det: Med produkter, som kan användas enkelt och intuitivt av nästan alla människor. Och med speciell teknik för speciella krav.

Mer