Kvalitet och investeringsskydd

En anläggning från Siedle är en säker investering. Vi förstår dörrkommunikationen som en del av byggnaden, som en investeringsvara. Precis lika länge måste den hålla.

;

Växla tapeter. Siedle blir kvar.

När tapeterna är borta sedan länge, ringer, talar och öppnar Siedle fortfarande. Många svarsapparater och dörrstationer från 1970-talet, kanske till och med från 1960- och 1950-talet gör fortfarande sin tjänst utan att klaga. Inget under: De konstruerades och byggdes för det. Obsolescens, det planerade föråldrandet av produkter, är ett främmande ord för Siedle. De hållbaraste produkterna är de, som producerades med omsorg och håller länge.

Polerat för hand: Siedle Steel

Inga kompromisser: Siedle-kvaliteten

Våra förväntningar gällande funktionssäkerhet, belastbarhet och lång brukstid är mycket höga och överträffar laga bestämmelser. Därför använder vi speciellt högvärdiga material – som det korrosionsbeständiga rostfria stålet V4A, som utvecklades för att användas i havsvatten, i simbassänger eller inom den kemiska industrin.

Till våra produkter
Siedle: Med eget EMC-laboratorium

Den goda klangens mästare

Siedle-produkterna är kända för sin fantastiska överförings- och klangkvalitet. Inte utan grund: Redan från början deltar våra specialister i vårt akustiska laboratorium vid utvecklingen av nya produkter, för att kunna uppnå ett optimalt resultat för mikrofonerna och högtalarna.

klimatest_800.jpg

Praktiskt taget oförstörbar

Hammarslag, vattenbad, saltdimma, elektriska och akustiska tester, UV-strålning eller kontinuerlig användning utan pauser: Våra produkter och material måste först bevisa oss sin pålitlighet – under extrema förhållanden.

Siedle: Den goda klangens mästare

Med eget EMC-laboratorium

Vi kontrollerar våra apparater för att testa deras elektromagnetiska kompatibilitet (EMC). EMC-godkännandet är en erkänd kvalitetsegenskap och är en förutsättning för den välkända CE-märkningen. Även externa företag utnyttjar vårt EMC-laboratoriums höga standard som en tjänst för utvecklingen av sina egna produkter.

Kvalitet som tjänst: EMC-laboratoriet
Siedle reparationsservice

Produkter med lång brukstid

Våra anläggningar följer sina ägare under årtionden. Siedles omfångsrika reservdelssortiment och vår service, som täcker hela landet, säkerställer att anläggningarna förblir funktionsdugliga och bevarar sitt värde under en lång period. Moderniseringar eller utvidgningar kan utan problem genomföras i efterhand – den modulära uppbyggnaden och våra produkters bakåtkompatibilitet gör detta möjligt.

Till vår reparationsservice
Siedle: Uppdrag hållbarhet

Uppdrag hållbarhet

Miljö- och klimatskydd är ledmotivet för vårt företags handlande, vars betydelse ställs på samma plan som andra, klassiska företagsmål. Detta uttrycker sig i vår energisnåla tillverkning och i den ansvarsfulla avfallshanteringen, men också direkt i våra produkter: Eftersom den som verkligen vill skona miljön och resurserna, måste allra först tillverka saker, som fungerar länge och kan repareras, om det skulle behövas.

Miljö och hållbarhet

Om lång brukstid och investeringsskydd

Siedle svarsapparater utbyte

De totala kostnaderna räknas

Siedle skyddar kundernas investeringar. Även detta är ett skäl för att inte bara titta på inköpspriset, utan att även tänka på kontinuiteten. De sanna kostnaderna visar sig först efter många år.

Siedle svarsapparat HT 311

Reserv- och utbytesdelar

Siedles produkter har en mycket lång brukstid, men de är inte oförstörbara. Någon gång måste de repareras, det behövs reservdelar. Då visar det sig, hur tillverkaren hanterar detta tema. Måste kunden förnya hela anläggningen, eller bara den defekta delen?

Siedle skapar förutsättningarna för att reparationerna ska kunna utföras även efter årtionden. I annat fall ställs aktuella utbytesapparater till förfogande.

Utbyte Siedle Classic audio

Värdet bevaras genom bakåtkompatibilitet

I regel kan till och med 30 eller 40 år gamla anläggningar repareras. Siedle försöker alltid att hjälpa och ställa reservdelar till förfogande. Avgörande är inte den enstaka reservdelen, utan bevarandet av de installerade systemens värde. Som exempel kan nämnas, att i dag kan en 6+n-anläggning från 1960-talet utrustas med aktuella telefoner och dörrstationer.

När man måste välja mellan en reparation eller ett utbyte är de avgörande kriterierna hur pass omständligt arbetet är, apparatens skick, typen av defekt och hur ofta felen uppträder.

Siedle fabriksservice

Vår reparationsservice

Vår service inte bara reparerar, den ger också våra kunder råd, eftersom det ibland är mer lönande att byta till en ny anläggning, än att alltid reparera en gammal. Även då kan de befintliga höljena och kablaget ofta fortsättas att användas.

Vi håller delar, kapacitet och maskiner på lager, för att kunna leverera de reservdelar som behövs även efter många år, och denna service sysselsätter medarbetare, som arbetar hos Siedle sedan mer än 30 år. Deras erfarenhet och kunskaper om apparaterna, som sedan länge inte längre finns, är en outtömlig källa. Det är naturligtvis inte gratis. Men mödan lönar sig.

Nedladdning returföljesedel

Siedle svarsapparater utbyte

De totala kostnaderna räknas

Siedle skyddar kundernas investeringar. Även detta är ett skäl för att inte bara titta på inköpspriset, utan att även tänka på kontinuiteten. De sanna kostnaderna visar sig först efter många år.

Siedle svarsapparat HT 311

Reserv- och utbytesdelar

Siedles produkter har en mycket lång brukstid, men de är inte oförstörbara. Någon gång måste de repareras, det behövs reservdelar. Då visar det sig, hur tillverkaren hanterar detta tema. Måste kunden förnya hela anläggningen, eller bara den defekta delen?

Siedle skapar förutsättningarna för att reparationerna ska kunna utföras även efter årtionden. I annat fall ställs aktuella utbytesapparater till förfogande.