Imprint

Operatör

S. Siedle & Söhne

Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Bregstraße 1

78120 Furtwangen

Tyskland

Tel +49 7723 63-0

Fax +49 7723 63-300

info@siedle.com

S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG (tingsrätten Freiburg, registerförande domstol, HRA 610683) representeras av Siedle Geschäftsführungs-Gesellschaft mbH (tingsrätten Freiburg, registerförande domstol, HRB 706216), som representeras av de verkställande direktörerna Jochen Cura, Peter Strobel och Christoph Weber.


 

Mervärdesskatteregistreringsnummer: DE 141913584