Dataskyddsförklaring

Det gläder oss, att du besöker vår webbplats och tackar dig för ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Det är viktigt för oss, att din personliga integritet skyddas, när du besöker vår webbplats. Läs därför noggrant följande informationer:

1. Insamling, bearbetning och användning av personrelaterade data
Det är principiellt möjligt att besöka våra webbsidor, utan att vi samlar in personrelaterade data om dig. Personrelaterade data samlas endast in, när du meddelar oss dem frivilligt, t.ex. för att kunna behandla en order, när du öppnar ett kundkonto eller när du tar kontakt med oss. Utan din uttryckliga tillåtelse används dessa data uteslutande för avvecklingen av ordern och för att bearbeta dina frågor. Efter det att ordern har avvecklats fullständigt, spärras dina data under den tid som vi skatte- och handelsrättsligt måste spara dem och raderas sedan.

Förutom detta samlas personrelaterade data in, när du vill att vi ska kontakta dig eller när du anmäler dig till vårt e-post-nyhetsbrev. Dessa data används av oss för egna reklamändamål i form av våra e-post-nyhetsbrev, i den mån du uttryckligen har tillåtit det så som följer:

"Abonnera på nyhetsbrevet"

Du kan alltid avbeställa nyhetsbrevet via den därför avsedda länken i nyhetsbrevet eller genom att sända oss ett beträffande meddelande. När du har avanmält dig, raderas omedelbart din e-post-adress.

"Kontakt"

I den mån du använder vårt kontaktformulär, sparas de uppgifter som du har matat in där endast för att kunna bearbeta ditt meddelande och kontakta dig. Utan din uttryckliga tillåtelse överlåter vi inte dina data till tredje part.

 

2. Vidaregivning av personrelaterade data
Inom ramen av avvecklingen av ordern ger vi de personrelaterade data som vi samlar in vidare till det transportföretag, som vi har beordrat, i den mån detta är nödvändigt för att kunna leverera varan.

 

3. Cookies
Denna webbplats använder så kallade "cookies", som används för att göra vår Internetplats användarvänligare, effektivare samt säkrare – till exempel när det gäller att accelerera navigationen på vår webbplats. Dessutom tillåter oss dessa cookies att mäta den frekvens med vilken sidorna ropas upp och den allmänna navigationen. Dessa cookies är små textfiler, som deponeras på ditt datorsystem. Vi hänvisar till att vår server spelar över vissa av dessa cookies på ditt datorsystem, i regel handlar det om så kallade "sessions-cookies". "Session-cookies" kännetecknas av att de raderas automatiskt från din hårddisk efter en Internet-session. Andra cookies blir kvar i datorsystemet och tillåter oss att känna igen ditt datorsystem, nästa gång du hälsar på hos oss (s.k. permanenta cookies). Naturligtvis kan du alltid förbjuda användningen av cookies med hjälp av inställningarna av din webbläsare. Observera, att i så fall kan vissa funktioner på denna webbplats möjligtvis inte alls eller endast begränsat användas, när din webbläsare är inställd så, att den inte tar emot några cookies (vår webbplats).

 

4. Användning av Twitter-plugins
På vår Internetplats har vi integrerat så kallade Twitter-widgets och/eller Twitter-tangenter (härefter "Twitter-plugin") till det sociala nätverket twitter.com (härefter "Twitter"). Twitter är ett företag som hör till Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Varje gång som en webbsida på vår Internetplats ropas upp, vilken är försedd med en sådan Twitter-plugin, utverkar denna plugin, att den webbläsare som du använder laddar ned denna Twitter-plugin från Twitter-servern och visar den optiska bilden. Genom integreringen av en Twitter-plugin erhåller Twitter logg-data och placerar en cookie på din dator, för att kunna identifiera din webbläsare. Dessa logg-data innehåller bland annat din IP-adress, typen av webbläsare, drivsystemet, den webbsida som ropades upp före denna, besökta webbsidor, din lokaliseringsort, din mobiltelefonoperatör, din mobila apparat, applikations-ID, sökbegrepp samt cookie-informationer.

Twitter använder dessa logg-data, för att ställa tjänster till förfogande och utvärdera, anpassa och förbättra dem. Datan kan i synnerhet användas för att personalisera/avstämma innehållen på Twitter på bas av de besökta webbplatserna med hjälp av Twitter-plugins. Detta sker oberoende av om du har ett Twitter-konto eller inte. Under följande Internetadress finner du Twitters anmärkningar angående dataskydd med närmare informationer om insamlingen och användningen av data genom Twitter: http://twitter.com/privacy

För att generellt förbjuda användningen av cookies på din dator, kan du ställa in din webbläsare så, att den i framtiden inte längre kan deponerar några cookies på din dator eller att redan deponerade cookies raderas. Men när alla cookies stängs av, kan detta leda till att vissa tjänster från Twitter inte längre kan utföras. 

 

5. Användning av Facebook-plugins

På vår Internetplats har vi integrerat så kallade plugins från det sociala nätverket facebook.com (härefter "Facebook"). Facebook är en tjänst från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Under följande Internet-adress kan du se en lista över dessa plugins från Facebook och hur de ser ut: http://developers.facebook.com/docs/plugins

Varje gång som en webbsida på vår Internetplats ropas upp, vilken är försedd med en sådan plugin, utverkar denna plugin, att den webbläsare som du använder laddar ned denna plugin från Facebook-servern och visar den optiska bilden. Med hjälp av dessa plugins erhåller Facebook informationen, att din webbläsare har ropat upp den beträffade sidan på vår webbplats, även om du inte har något Facebook-användarkonto eller inte alls är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en server hos Facebook i USA och sparas där.

Om du är medlem i Facebook och är inloggad på Facebook samtidigt som du besöker vår Internetplats, vet Facebook tack vare de informationer som sänds av denna plugin, exakt vilken webbsida på vår Internetplats som du besöker just då och förbinder detta med ditt personliga användarkonto hos Facebook, oberoende av om du har aktiverat en av dessa plugins. Om du nu aktiverar en av dessa plugins, till exempel genom att klicka på knappen "Gillar" eller genom att skriva en kommentar, sänds detta till ditt personliga användarkonto hos Facebook och sparas där. För att förhindra, att Facebook förbinder de samlade uppgifterna med ditt användarkonto hos Facebook, måste du logga ut dig från Facebook, innan du besöker vår Internetplats.

Under följande Internetadress finner du Facebooks anmärkningar angående dataskydd med närmare informationer om insamlingen och användningen av datan genom Facebook, om de rättigheter du har angående detta och vilka inställningar du kan göra för att skydda din personliga integritet:
http://www.facebook.com/policy.php

 

6. Webbanalystjänst

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler, som sparas på din dator och som gör det möjligt för dem att kunna analysera din användning av webbplatsen. Informationerna som genereras genom cookien på denna webbplats, överförs till en server tillhörande Google i USA och sparas där.

På vår hemsida använder vi Google-Analytics med en IP-anonymiseringsfunktion. Din IP-adress avkortats och anonymiseras av Google redan i en av den europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är anslutna till konventionen om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google dessa informationer för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på denna webbplats och för att kunna erbjuda operatören av denna webbplats andra tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och användningen av Internet.

Den IP-adress som din webbläsare överför till Google Analytics sammanförs inte med andra data från Google. Med hjälp av en lämplig inställning i din webbläsares program, kan du förhindra att dessa cookies sparas; men vi hänvisar till att i så fall kan du eventuellt inte använda samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut. Dessutom kan du förhindra att de data som registreras av cookien i sammanhang med din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) registreras av Google samt att dessa data bearbetas av Google, genom att ladda ned och installera den webbläsar-plugin som finns under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativt till denna webbläsar-plugin eller i webbläsare på mobila apparater, klicka på följande länk, för att programmera en Opt-Out-cookie, som i framtiden förhindrar registreringen genom Google Analytics på denna webbplats (denna Opt-Out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för detta domän, om du raderar dina cookies i denna webbläsare, måste du klicka på denna länk igen): Avaktivera Google Analytics Vi hänvisar till att denna webbplats använder Google Analytics med utvidgningen "_anonymizeIp()" och därför bearbetas IP-adresserna endast avkortade, för att utesluta möjligheten för direkt koppling till en viss person.

 

7. Dina rättigheter och hur ta kontakt

Du har rätt till en kostnadsfri information om dina data som har sparats samt vid behov rätt till rättelse, spärrning eller radering av dessa data. Om du har fler frågor angående insamlingen, bearbetningen eller användningen av dina personrelaterade data, kontakta oss. Det samma gäller för informationer, spärrning, önskningar om radering och rättelse angående dina personrelaterade data samt för återkallelse av beviljade tillåtelser. Kontaktadressen återfinns i vårt impressum.

För alla frågor angående bearbetningen av dina personliga data inom vårt företag, kommentarer eller besvär, kan du även kontakta vår dataskyddsansvarige. Skicka oss ett mejl eller ett meddelande per post till nämnda adress:

ENSECUR GmbH
personlig övertagning av funktionen genom Thorsten Jordan

Josef-Wolf-Str. 31

D-76356 Weingarten

EMail: dsb-siedle@ensecur.de