Informationsplikt enligt art. 13 GDPR

Kontaktdata

Ansvariga ställe (art. 13 avs. 1 a GDPR)

S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

E-mail: info@siedle.de

Dataskyddsansvariga (art. 13 avs. 1 b GDPR)

ENSECUR GmbH
Kaiserstraße 86
76133 Karlsruhe

Personlig ansvarig: Thorsten Jordan

E-mail: dsb-siedle@ensecur.de

Ändamål och rättsliga grunder för databehandlingen (art. 13 avs. 1 c GDPR)

 • För att garantera passerkontrollen och rätten till hemfrid på lokaliseringsorterna eller under evenemang som organiserats av de ansvariga, för att kunna följa upp säkerhetsintrång och för besökarnas säkerhet vid brand (art. 6 avs. 1 f GDPR)*

 • Omsättningen av EU-förordningar genom säkerhetskontroller enligt EU-förordningarna 881/2002 och 753/2011. AEO-sanktionskontroller (art. 6 avs. 1 c GDPR)

 • Meddelande om information gentemot hälsonämnden eller den lokala polismyndigheten för att kunna spåra infektionskedjor enligt den aktuella tyska infektionsskyddslagen (IfSG)

 • E-mailadressen används för att kunna säkerställa, att endast behöriga personer erhåller åtkomst till besökarnas WLAN. (art. 6 avs. 1 f GDPR)*

 

*De ansvarigas intressen vid intresseavvägning (art. 13 avs. 1 d GDPR)

Bearbetningen av datan utförs enbart för att kunna tillåta behöriga och autentiserade besökare att få tillträde till de ansvarigas affärsrum, för att kunna omsätta de lagliga och kontraktuella kraven på en effektiv och förståelig passerkontroll. Datan används även för att kunna spåra säkerhetsintrång, som har begåtts av en besökare.

Samtidigt används datan vid brand, för att kunna identifiera eventuellt närvarande/saknade personer och informera räddningspersonalen.

 

Mottagare eller kategorier av mottagare av den personrelaterade datan (art. 13
avs. 1 e GDPR)

Anknutna företag, leverantörer av avfallshanteringstjänster, programutvecklare, molnleverantörer, leverantörer av säkerhetstjänster, brottsbekämpande myndigheter, brandkår, eventbyråer

 

Överföring till tredje länder (art. 13 avs. 1 f GDPR)

Inga data överförs till tredje länder.

 

Lagringstid enligt lagliga plikter på lagring (art. 13 avs. 2 a GDPR)

I regel raderas den personrelaterade datan inom sju dagar efter det att besöket har avslutats. Den data som har registrerats inom ramen av de aktuella Covid 19-förordningarna/den aktuella infektionsskyddslagen raderas efter fyra veckor.

 

Rätt till information, rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet och invändning (art. 13 avs. 2 b GDPR)

Såsom beträffad person har du alltid rätt till information, rättelse och radering av dina data och till begränsning av bearbetningen, samt en rätt till dataportabilitet. För detta, kontakta de ansvariga personerna under de angivna kontaktuppgifterna.

 

Rätt till rättelse (art. 21. avs. 1 GDPR)

I den mån bearbetningen av dina data grundar sig på skydd av legitima intressen, har du alltid rätt till att invända mot denna bearbetning under våra angivna kontaktuppgifter, när din speciella situation skulle vara en grund för att motsäga denna databehandling. Då avslutar vi denna bearbetning, ifall den inte övervägande tjänar våra skyddsvärda intressen.

 

Rätt till klagomål (art. 13. avs. 2 d GDPR)

I fall av klagomål kan du som beträffad person alltid vända dig till den person som är ansvarig för dataskydd och informationsfrihet för delstaten Baden-Württemberg.

 

Om det skulle vara nödvändigt att ställa personrelaterade data till förfogande (art 13
avs. 2 e GDPR)

Uppgiften om för- och efternamn är nödvändig för att identifiera besökaren. Utan denna uppgift kan inget tillträde till den ansvarigas lokaliseringsort tillåtas. Uppgiften om mailadressen är frivillig och används för att kunna säkerställa, att endast behöriga personer erhåller åtkomst på besökarnas WLAN.

Purpose and legal basis of the data processing (Art. 13 para. 1 c GDPR)

 • Handling and processing enquiries from interested parties (Art. 6 para. 1 f GDPR)*

 • Sanction list screening (Art. 6 para. 1 c GDPR in connection with Regulation (EC) No. 2580/2001 against miscellaneous persons and organizations suspected of terrorism and Regulation (EC) No. 881/2002 against Osama bin Laden, Al-Qaida and the Taliban)

 • Preparing quotations for prospects (Art. 6 para. 1 f GDPR*)

 • Concluding purchase contracts (Art. 6 para. 1 f GDPR*)

 • Fulfilling legal obligations (Art. 6 para. 1 c GDPR)

 • Support of operating processes by service providers (Art. 28 GDPR)

 • Order management and delivery (Art. 6 para. 1 c GDPR)

 • Handling of complaints (Art. 6 para. 1 c GDPR)

 

*Interests of the controller in a balancing of interests (Art. 13 para. 1 d GDPR)

 • Assertion of legal claims and defence in legal disputes

 • Guaranteeing IT security and the IT operations of the company

 • Prevention of crimes

 • Measures for business management and further development of services and products

 • Information on new services or products

 

Recipients or categories of recipients of the personal data (Art. 13 para. 1 e GDPR)

Public authorities, banks, auditors, software producers, affiliates, waste disposal service providers, advertising agency, IT service providers, suppliers.

 

Transfer to third countries (Art. 13 para. 1 f GDPR)

Data transmission to third countries takes place according to the statutory admissibility regulations pursuant to Article 45 GDPR, read in conjunction with Art. 46 (5) S. 2 GDPR). The GDPR provides for continued validity of the appropriateness resolutions already issued. For the EU-US Privacy Shield, the Commission has determined the appropriateness of the level of data protection (C(2016) 4176 final).

 

Storage period in accordance with statutory retention obligations (Art. 13 para. 2 a GDPR))

Generally 10 years on revocation by a customer.

 

Right of access, correction, erasure, restriction, data portability and objection (Art. 13 para. 2 b GDPR)

As a data subject you have a right of access, correction and erasure of your data and of restriction of the processing as well as a right of data portability. Please contact the controller in this connection using the contact details provided.

 

Right to object (Art. 21. para. 1 GDPR)

Insofar as the processing of your data takes place in order to maintain legitimate interests, you have the right to object to this processing at any time using the contact details we have provided if reasons arise from your special situation that conflict with this data processing. We will then terminate this processing unless it serves compelling legitimate interests on our part.

 

Right to withdraw consent (Art. 13. (2) c GDPR)

If you have given your consent to the processing of your data, you have the right to withdraw such consent at any time, effective for the future. The lawfulness of processing until the time of revocation shall not be affected in this regard. For further information, please contact the responsible office under the contact data provided.

 

Right to lodge a complaint (Art. 13. para. 2 d GDPR)

As a data subject, you can contact the competent state office for data protection and freedom of information for Baden-Württemberg in the event of complaints.

 

Existence of a requirement to provide personal data (Art. 13 para. 2 e GDPR)

The data collected are necessary for the conclusion of the purchase contract. Data for marketing purposes are provided voluntarily.

Purpose and legal basis of the data processing (Art. 13 para. 1 c GDPR)

 • Purchase and management of support services for fulfilling business purposes (Art. 6 para. 1 f GDPR)*

 • Fulfilling legal obligations (Art. 6 para. 1 c GDPR)

 • Sending information material (Art. 6 para. 1 b GDPR)

 

*Interests of the controller in a balancing of interests (Art. 13 para. 1 d GDPR)

 • Assertion of legal claims and defence in legal disputes

 • Guaranteeing IT security and the IT operations of the company

 • Prevention of crimes

 • Measures for business management and further development of services and products

 

Recipients or categories of recipients of the personal data (Art. 13 para. 1 e GDPR)

Public authorities, banks, auditors, waste disposal service providers

 

Transfer to third countries (Art. 13 para. 1 f GDPR)

Data transmission to third countries takes place according to the statutory admissibility regulations pursuant to Article 45 GDPR, read in conjunction with Art. 46 (5) S. 2 GDPR). The GDPR provides for continued validity of the appropriateness resolutions already issued. For the EU-US Privacy Shield, the Commission has determined the appropriateness of the level of data protection (C(2016) 4176 final).

 

Storage period in accordance with statutory retention obligations (Art. 13 para. 2 a GDPR)

Erasure of the personal data generally takes place within ten years after termination of the business relationship unless a longer statutory storage period exists in exceptional cases or in the case of revocation by an data subject.

 

Right of access, correction, erasure, restriction, data portability and objection (Art. 13 para. 2 b GDPR)

As a data subject you have a right of access, correction and erasure of your data and of restriction of the processing as well as a right of data portability. Please contact the responsible office in this connection using the contact details provided.

 

Right to object (Art. 21. para. 1 GDPR)

Insofar as the processing of your data takes place in order to maintain legitimate interests, you have the right to object to this processing at any time using the contact details we have provided if reasons arise from your special situation that conflict with this data processing. We will then terminate this processing unless it serves compelling legitimate interests on our part.

 

Right to withdraw consent (Art. 13. (2) c GDPR)

If you have given your consent to the processing of your data, you have the right to withdraw such consent at any time, effective for the future. The lawfulness of processing until the time of revocation shall not be affected in this regard. For further information, please contact the responsible office under the contact data provided.

 

Right to lodge a complaint (Art. 13. para. 2 d GDPR)

As a data subject, you can contact the competent state office for data protection and freedom of information for Baden-Württemberg in the event of complaints.

 

Existence of a requirement to provide personal data (Art. 13 para. 2 e GDPR)

The data collected are for concluding and performing the employment relationship.

Purpose and legal basis of the data processing (Art. 13 para. 1 c GDPR)

 1. Management of applications/e-recruiting (Section 26 (1) German Federal Data Protection Act BDSG-neu)

 2. Inclusion in an applicants’ pool for contact at a later date (Art. 6 para. 1 a GDPR)

 

Interests of the controller in a balancing of interests (Art. 13 para. 1 d GDPR)

Not applicable.

 

Recipients or categories of recipients of the personal data (Art. 13 para. 1 e GDPR)

E.g: Human resources service providers, payroll office, providers of the software-supported applicant portal, waste disposal service providers.

 

Transfer to third countries (Art. 13 para. 1 f GDPR)

No transfer to a third country takes place.

 

Storage period in accordance with statutory retention obligations (Art. 13 para. 2 a GDPR)

Erasure of the personal data takes place six months after termination of the application process, taking due account of Section 61b (1) of the German Labour Court Act (ArbGG) in conjunction with Section 15 of the German General Act on Equal Treatment (AGG). If the applicant is accepted in the applicant pool, erasure takes place after 2 years have elapsed if no suitable position can be offered.

In the event of employment, the necessary data will be included in the personnel file. The information on erasure of the relevant data is available under the duty of information on employee data processing.

 

Right to object (Art. 21. para. 1 GDPR)

Insofar as the processing of your data takes place in order to maintain legitimate interests, you have the right to object to this processing at any time using the contact details we have provided if reasons arise from your special situation that conflict with this data processing. We will then terminate this processing unless it serves compelling legitimate interests on our part.

 

Right to withdraw consent (Art. 13. (2) c GDPR)

If you have given your consent to the processing of your data, you have the right to withdraw such consent at any time, effective for the future. The lawfulness of processing until the time of revocation shall not be affected in this regard. For further information, please contact the responsible office under the contact data provided.

 

Right of access, correction, erasure, restriction, data portability and objection (Art. 13 para. 2 b GDPR)

As a data subject you have a right of access, correction and erasure of your data and of restriction of the processing as well as a right of data portability. Please contact the controller in this connection using the contact details provided.

 

Right to lodge a complaint (Art. 13. para. 2 d GDPR)

As a data subject, you can contact the competent state office for data protection and freedom of information for Baden-Württemberg in the event of complaints.

 

Existence of a requirement to provide personal data (Art. 13 para. 2 e GDPR)

The data collected are necessary for performing the application procedure. If the data are not provided, it will not be possible to perform the application procedure.