Idag kontra morgondagen: Hur ser framtidens fastighetskommunikation ut?
Test
Vilken betydelseförvandling har begreppet ”tröskel” genomgått de senaste åren? Vilka konsekvenser har megatrenderna globalisering och digitalisering inneburit för arkitekturen? Hur mycket förskjuts gränserna mellan det offentliga och privata rummet, mellan den virtuella och verkliga världen?

De frågor som en tillverkare inom fastighetskommunikation på 2000-talet måste ställa sig är komplexare än någonsin.
Gabriele Siedle och Nikolaus Kuhnert, utgivareoch chefredaktör för arkitekturtidskriften ARCH+, har diskuterat arkitektur vid tröskeln. Av samtalet framkom bland annat att det finns flera olika spänningsfält där temat fastighetskommunikation synliggörs.

Videon ovan utgör början på dialogen.
Komplexitet kontra enkelhet
Entrén blir hela tiden intelligentare och arkitekterna får allt större frihet att utforma den. Men ju fler möjligheter man har, desto viktigare blir det att man satsar på rätt produkt, tydlighet och reducerad design med fokus på det väsentliga.

Virtuellt kontra reellt
Ju mer vi inrättar oss i digitala nätverk, desto oftare längtar vi efter äkta erfarenheter. I samband med den tilltagande digitaliseringen av tröskeln blir det kännbart materiella allt mer betydelsefullt.

Inomhus kontra utomhus
Vad har samhället för en bild av framtidens entré? Börjar entrén verkligen vid dörren eller börjar den inte bli allt mer synlig i kommunikationen? Vad är utomhus och vad är inomhus, vad är privat och vad är ffentligt? Gränserna kommer att förskjutas allt mer i framtiden.

Mobilitet kontra immobilitet
Tröskeln befinner sig idag redan där vi vill ha den, till exempel på mobilen när man är borta eller på smartwatchen. Trådlös teknik kommer dock inte att ersätta fasta kommunikationssystem som är integrerade i arkitekturen, utan kommer istället att komplettera dessa.

Säkerhet kontra tillgänglighet
”Den som gör avkall på friheten för att få säkerhet kommer till sist att förlora bådadera.” Även tröskelns arkitektur har i alla tider gått balansgång mellan behovet av säkerhet och önskan om öppenhet.

Kommunikation kontra kontroll
Den digitala Kommunikationen öppnar å ena sidan nya fönster mot världen, å andra sidan tillåter den att världenkan se in i privatsfären genom dessa fönster. Livet i ett sådant digitalt glashus medför hela Tiden nya utmaningar även för arkitekturen.

Tillbakadragande kontra ständig tillgänglighet
När och var vi är tillgängliga håller för närvarande på att omdefinieras. Att vara tillgänglig idag har inte med någon speciell tid på dagen.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP