ETH-symposium
”Tröskelns arkitektur” var temat för ett symposium på ETH i Zürich. Experter från kulturvetenskap, filosofi, sociologi och arkitekturhistoria befattade sig med den arkitektoniska och tekniska utformningen av övergångarna och med det sociala agerande som utspelas där.
Symposiet leddes av arkitekturteoretikern Laurent Stalder, biträdande lärare på ETH i Zürich, och konsthistorikern Dr Philipp Ursprung, från universitetet i Zürich. Mars 2009 diskuterade och refererade bland annat konsthistorikerna Victor Stoichita och Bettina Köhler samt mediahistorikern Bernhard Siegert och författaren Andreas Bernard i Semperaulan på ETH.

Anne Kockelkorn, vetenskaplig assistent på institutet för arkitekturens historia och teori på ETH i Zürich, har dokumenterat symposiet.
Frågorna som diskuterades under symposiet var ämnet för en treårig forskningscykel genomförd av Laurent Stalder och hans arbetsgrupp om fyra personer. Resultatet presenteras nu i "tröskelatlasen" ARCH+ nr 191/192, som består av en genomgående glossar med korta bidrag och längre essäer. Med hjälp av symposiet och tröskelatlasen understöder Siedle debatten om temat tröskel.

Tröskelatlasen är näst intill slutsåld. Det finns fortfarande några exemplar kvar hos ARCH+:
> Beställning av tröskelatlasen
 Konsthistorikern Victor Stoichita på podiet
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP