ARCH+ features
Med evenemangsserien ARCH+ features presenterar ARCH+ och Siedle en innovativ generation av arkitekter och författare, som analyserar den aktuella utvecklingen av arkitekturen på ett speciellt sätt. Samarbetet hjälper Siedle att öppna blicken för de aktuella produktionsförhållandena av arkitekturen och ger viktiga impulser för innovationer. Familjeföretaget befattar sig intensivt med övergången utifrån och in och frågan, hur betydelsen av denna tröskel kommer att förändra sig.
Därför är tröskelaspekterna alltid ett tema även för diskurserna hos ARCH+ features. Under det att till exempel BARarchitekten anser att nätverket i en byggnad kan tjäna som katalysator, skapar Diébédo Francis Kéré övergångszoner med skuggade tröskelrum i Afrika. För Oda Pälmke är detta ”ankomstens rum kanske till och med det viktigaste i huset, eftersom man egentligen lastar av allt som man hade med sig i det, innan man organiserar sig på nytt”.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP