Vitra Design Museum
Siedle understödde utställningen organiserad av Vitra Design museet "Together! Gemenskapens nya arkitektur" och engagerade sig aktivt i den. I ett skissat flergenerationshus med gemensamma områden har en Siedle-anläggning installerats. Det innovativa kommunikationskonceptet är en produktstudie. Siedle utvecklade den speciellt för detta ändamål. 2018 belönade formgivningsrådet studien med det ansedda priset German Innovation Award.
De nya gemenskapliga boendeformerna, som presenteras i utställningen, ställer andra anspråk på dörrkommunikationen än en- eller flerfamiljshus. Kommunikationen i gemenskapshuset skiljer inte bara mellan "inne" och "ute". Tröskeln blir hybrid och kräver ett kommunikationskoncept, som tar hänsyn till de olika gemensamma zonernas specifika krav.

För denna utställning, som har kuraterats av Ilka och Andreas Ruby samt EM2N Architekten har Siedle utvecklat en användning med en helt ny gränssnitts-design och en innovativ funktionalitet. Den prototypiska, högupplösande monitorn vid dörren visar en intuitiv användningsyta. Den har utvecklats speciellt för det kollektiva flergenerationshusets krav.
De boende visas med namn och bild, ungefär som i telefonförteckningen till en smartphone. Besökaren kan själv bestämma, om han väljer ett privat område eller gemenskapen – praktiskt, när man bara vill lämna över någonting. Samtidigt visar gränssnittet den aktuella statusen. Och naturligtvis tänkte man även på att personer med funktionsnedsättning ska kunna få tillträde till flergenerationshuset: Detta är möjligt, tack vare en knapp för personer i rullstol och en med blindskrift.

Inne i huset bildar fem videopaneler med pekskärm det nya gränssnittet. Om en person inte är hemma eller inte vill bli störd, kan dörranropet tas emot inom det gemensamma området.

> Till Vitra Design Museum
> Till utställningen "Together! Gemenskapens nya arkitektur" i Grassi museet i Leipzig
> Avslutat – "Together! Gemenskapens nya arkitektur! i Vitra Design museet i Weil am Rhein
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP