Ansvar
Företaget Siedle bär ett stort socialt ansvar för sina medarbetare, sin lokaliseringsort och sin miljö. Företaget är ansvarigt för säkerheten av arbetsplatserna, lokaliseringsorten och den sociala jämnvikten.

Ur företagsfilosofin
Företaget Siedle var sedan alltid en familjeegendom och styrdes alltid av familjemedlemmar. Inte till dess nackdel: En företagare, i synnerhet en av den typ som Siedle, är alltid mer än en manager. Han tänker i generationer, inte i kvartalsrapporter, och det varaktiga överlevandet är viktigare än snabb vinst.

Siedle är ett familjeföretag av övertygelse – och med övertygelser. Till dem räknas det ansvar som ett företag bär och som en företagare ska uppfylla. Siedle betraktar inte vinsten som ändamål, utan som förutsättning för att kunna agera i företagets intresse.
Målen är företagets oberoende, säkringen av arbetsplatserna, behållandet av lokaliseringsorten Furtwangen och en skonsam hantering av vår miljö.

Denna syn kan verka gammalmodig, men Siedle har bevisat, att med den kan ett företag inte bara verka mycket länge, utan även framgångsrikt.

Bilder
Fabrikörsfamiljen Siedle, omkring 1900

Företagsparet Siedle
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP