Passager: Tröskeln i fokusen
Test
Under den internationella möbelmässan imm iscensatte Siedle tröskelns aspekter och objekt med temat Kölns passager. Utställningen är ett resultat av analysen av övergångens process – mellan inne och ute, mellan ”framför” och ”bakom”. Siedle konfronterade besökaren med vardagsföremål som föreställer tröskelmoment, men som knappast förnimmas som sådana. "Varje dag passerar vi många trösklar, som vi inte medvetet upplever som sådana", säger Anh-Linh Ngo, redaktör för den välkända arkitekturtidskriften Arch+.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP