Over de plicht, om verantwoording op zich te nemen

Horst Siedle
Horst Siedle (1938–2019)

Als „Prachtexemplaar van de burgermaatschappij“ kenmerkte de minister van economie van Baden-Württemberg Ernst Pfister de ondernemer Horst Siedle. Hij beschreef daarmee de betrokken lokale politicus, de beschermheer, de sponsor en de net zo grote als royale kunstliefhebber. Horst Siedle zelf heeft zijn houding in een interview als volgt uitgedrukt „Wanneer men het kan, heeft men de verdomde plicht, om verantwoording te nemen.“

Voor zijn onderneming was Horst Siedle bovenal het hoofd, hart en de motor van vele baanbrekende ontwikkelingen. Ongeveer vier decennia heeft hij Siedle als eigenaar en bedrijfsleider gevormd en tot groot succes geleidt.

„Ik ben wereldburger, Europeaan, Duitser en Badener – maar in mijn hart ben ik Furtwanger.“ Zo heeft hij op de vraag geantwoord, waar hij zich thuis voelt. Daarbij was Horst Siedle weliswaar een nazaat van een oude familie van ingezetenen uit het Zwarte Woud, maar een rasechte Berlijner van geboorte. Zijn vader verkocht de producten van onderneming in de hoofdstad, daar kwam zijn zoon Horst in 1938 ter wereld.

Horst Siedle

Op de leeftijd van zes jaar werd hij Furtwanger. Zijn familie trok in het huis in stad van herkomst, dat hij bijna zestig jaar later uitgebreid liet saneren en in de oorspronkelijke staat liet terugbrengen. Afbreken en opnieuw opbouwen was goedkoper geweest. Maar zoals zo vaak baseerde Horst Siedle zijn beslissing niet alleen op nuchtere calculaties.

Furtwanger in zijn hart

Horst Siedle beschouwde trouw aan de locatie als een onderdeel van een verantwoording, die een ondernemer dient te dragen. Of een ondernemer goed zaken doet, was voor de overtuigde middenstander niet alleen een vraag van de balans, alhoewel hij er geen twijfel over liet bestaan, das een onderneming allereerst winstgevend dient te werken. Maar winst mag niet het hoofddoel worden, maar moet andere doelen dienen: de mensen en de wereld, waarin zij leven.

Groot erfgoed en trotse balans

Meer dan 270 jaar geleden werd „Mathäus Siedle, Klokkengieter“, oorkondelijk vermeld – Horst Siedles over-over-over-over-overgrootvader. Door de eeuwen heen bleef de onderneming in bezit en onder de leiding van de familie.

Horst Siedle
De foto toont Horst Siedle met de Siedle Vario, het systeem, dat hij sinds het begin van de jaren 1980 samen met de toenmalige Designchef Eberhard Meurer heeft ontwikkeld. Vario heeft de branche gerevolutioneerd, werd het gezicht van het merk Siedle en is tot op vandaag een belangrijke omzetbron.

Horst Siedle betrad een ver terugreikend erfgoed, maar er werd hem niets in de schoot geworpen, toen hij in 1957 in de onderneming stapte. Van de medewerkers, boven wie hij later als bedrijfsleider zou werken, heeft hij het solderen, het maken van kabelbomen, de montage van netgelijkrichters of telefoons en veel meer geleerd. Verder ingewijd werd hij bij de Zwitserse dochter Siedle Electric, die hij van een éénmansbedrijf tot een florerende onderneming opbouwde. Bedrijfsleider van het moederbedrijf werd hij pas in 1970. Onder zijn leiding ontstond uit een solide onderneming een sterk groeiende firma met wereldwijde aspiraties.

Voor zijn ondernemingstechnische en maatschappelijke werkzaamheden ontving Horst Siedle in de loop der jaren vele onderscheidingen, zoals in 1999 het nationaal kruis van verdienste van Duitsland, in 2008 de economische medaille van de deelstaat Baden-Württemberg en in 2009 het ereburgerschap van de stad Furtwangen.