Informatieplicht volgens art. 13 GDPR

Contactgegevens

Verantwoordelijke positie (art. 13 deel 1 a GDPR)

S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Email: info@siedle.de

Gegevensbeschermingsverantwoordelijke (art. 13 deel 1 b GDPR)

ENSECUR GmbH
Kaiserstraße 86
76133 Karlsruhe

Persoonlijk verantwoordelijk: Thorsten Jordan

Email: dsb-siedle@ensecur.de

Doel en juridische grondslag van de gegevensverwerking (art. 13 deel 1 c GDPR)

 • Garantie van de toegangscontrole en van het huisrecht op de locaties of bij evenementen van de verantwoordelijken, voor het vervolgen van veiligheidsovertredingen en voor de veiligheid van de bezoekers in het geval van brand (art. 6 deel 1 f GDPR)*

 • Omzetting van EU verordeningen door veiligheidscontroles volgens EU verordeningen 881/2002 en 753/2011. AEO sanctielijstcontroles (art. 6 deel 1 c GDPR)

 • Informatiedeling tegenover het bureau voor volksgezondheid of de locale politie instanties ten behoeve van de navolgbaarheid van informatieketens na eventuele actuele infectiewetgeving (IfSG / Duitse infectiebeschermingswet)

 • Het email adres wordt gebruikt, om veilig te stellen, dat alleen bevoegde personen toegang tot het bezoekers Wi-Fi netwerk verkrijgen. (art. 6 deel 1 f GDPR)*

 

*Interesses van de verantwoordelijken bij interesses-afweging (art. 13 deel 1 d GDPR)

De gegevensverwerking volgt uit de interesse, om alleen bevoegde en geautoriseerde bezoekers toegang tot de bedrijfsruimten van de verantwoordelijken te bieden, om de wettelijke en vastgelegde eisen aan een werkzame en uitvoerbare toegangscontrole om te zetten. Eveneens worden de gegevens gebruikt, om veiligheidsovertredingen, die door een bezoeker worden begaan, te kunnen vervolgen.

Tegelijkertijd worden de gegevens in geval van brand gebruikt, om eventueel aanwezige/vermiste personen te identificeren en om dienstverleners voor het redden van personen te kunnen inzetten.

Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgebonden gegevens (art. 13
deel 1 e GDPR)

Verbonden ondernemingen, ontzorgingsdienstverleners; software-fabrikanten, cloud aanbieders; veiligheids dienstverleners; strafrechtelijke instanties, brandweer; evenemenentbureaus

Overdracht in derde landen (art. 13 deel 1 f GDPR)

Er vindt geen overdracht van gegevens naar derde landen plaats.

Opslagduur volgens wettelijke bewaarplicht (art. 13 deel 2 a GDPR)

Het wissen van persoonsgebonden gegeven geschiedt in de regel binnen 7 dagen na het einde van het bezoek. De in het kader van de actuele Corona verordeningen/van de actuele infectiebeschermingswetten opgeslagen gegevens worden na vier weken gewist.

Recht op informatie, berichtgeving, wissen, beperking, gegevensoverdraagbaarheid en weerspraak (art. 13 deel 2 b GDPR)

Als betroffene(n) heeft u altijd het recht op informatie, berichtgeving en wissen van uw gegevens en op beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Richt u zich hiervoor a.u.b.tot de verantwoordelijke door middel van de aangegeven contactgegevens.

Wederspraakrecht (art. 21 deel 1 GDPR)

Voorzover de verwerking van uw gegevens geschiedt voor het navolgen van gerechtigde interesses, heeft u het recht, om deze verwerking via onze opgegeven contactgegevens op ieder moment te weerspreken, wanneer vanuit uw bijzondere situatie redenen ontstaan, die deze gegevensverwerking ongeldig maken. Wij zullen deze verwerking dan beëindigen, tenzij zij dient voor overwegend beschermende interesses onzerzijds.

Bezwaarrecht (art 13 deel 2 d GDPR)

Als betroffene(n) kunt u zich bij bezwaren op ieder moment tot de verantwoordelijke bestuurspersonen voor de gegevensbescherming en de informatievrijheid van Baden-Württemberg wenden.

Bestaan van een opeisbaarheid voor de terbeschikkingstelling van persoonsgevoelige gegevens (art. 13
deel 2 e GDPR)

De opgave van de voor- en achternaam is voor de identificatie van de bezoeker vereist. Zonder deze opgave kan geen toegang tot de locatie van de verantwoordelijke worden verleend. De opgave van het email adres is vrijwillig en wordt gebruikt om zeker te stellen, dat alleen bevoegde personen toegang tot het bezoekers Wi-Fi netwerk verkrijgen.

Purpose and legal basis of the data processing (Art. 13 para. 1 c GDPR)

 • Handling and processing enquiries from interested parties (Art. 6 para. 1 f GDPR)*

 • Sanction list screening (Art. 6 para. 1 c GDPR in connection with Regulation (EC) No. 2580/2001 against miscellaneous persons and organizations suspected of terrorism and Regulation (EC) No. 881/2002 against Osama bin Laden, Al-Qaida and the Taliban)

 • Preparing quotations for prospects (Art. 6 para. 1 f GDPR*)

 • Concluding purchase contracts (Art. 6 para. 1 f GDPR*)

 • Fulfilling legal obligations (Art. 6 para. 1 c GDPR)

 • Support of operating processes by service providers (Art. 28 GDPR)

 • Order management and delivery (Art. 6 para. 1 c GDPR)

 • Handling of complaints (Art. 6 para. 1 c GDPR)

 

*Interests of the controller in a balancing of interests (Art. 13 para. 1 d GDPR)

 • Assertion of legal claims and defence in legal disputes

 • Guaranteeing IT security and the IT operations of the company

 • Prevention of crimes

 • Measures for business management and further development of services and products

 • Information on new services or products

 

Recipients or categories of recipients of the personal data (Art. 13 para. 1 e GDPR)

Public authorities, banks, auditors, software producers, affiliates, waste disposal service providers, advertising agency, IT service providers, suppliers.

 

Transfer to third countries (Art. 13 para. 1 f GDPR)

Data transmission to third countries takes place according to the statutory admissibility regulations pursuant to Article 45 GDPR, read in conjunction with Art. 46 (5) S. 2 GDPR). The GDPR provides for continued validity of the appropriateness resolutions already issued. For the EU-US Privacy Shield, the Commission has determined the appropriateness of the level of data protection (C(2016) 4176 final).

 

Storage period in accordance with statutory retention obligations (Art. 13 para. 2 a GDPR))

Generally 10 years on revocation by a customer.

 

Right of access, correction, erasure, restriction, data portability and objection (Art. 13 para. 2 b GDPR)

As a data subject you have a right of access, correction and erasure of your data and of restriction of the processing as well as a right of data portability. Please contact the controller in this connection using the contact details provided.

 

Right to object (Art. 21. para. 1 GDPR)

Insofar as the processing of your data takes place in order to maintain legitimate interests, you have the right to object to this processing at any time using the contact details we have provided if reasons arise from your special situation that conflict with this data processing. We will then terminate this processing unless it serves compelling legitimate interests on our part.

 

Right to withdraw consent (Art. 13. (2) c GDPR)

If you have given your consent to the processing of your data, you have the right to withdraw such consent at any time, effective for the future. The lawfulness of processing until the time of revocation shall not be affected in this regard. For further information, please contact the responsible office under the contact data provided.

 

Right to lodge a complaint (Art. 13. para. 2 d GDPR)

As a data subject, you can contact the competent state office for data protection and freedom of information for Baden-Württemberg in the event of complaints.

 

Existence of a requirement to provide personal data (Art. 13 para. 2 e GDPR)

The data collected are necessary for the conclusion of the purchase contract. Data for marketing purposes are provided voluntarily.

Purpose and legal basis of the data processing (Art. 13 para. 1 c GDPR)

 • Purchase and management of support services for fulfilling business purposes (Art. 6 para. 1 f GDPR)*

 • Fulfilling legal obligations (Art. 6 para. 1 c GDPR)

 • Sending information material (Art. 6 para. 1 b GDPR)

 

*Interests of the controller in a balancing of interests (Art. 13 para. 1 d GDPR)

 • Assertion of legal claims and defence in legal disputes

 • Guaranteeing IT security and the IT operations of the company

 • Prevention of crimes

 • Measures for business management and further development of services and products

 

Recipients or categories of recipients of the personal data (Art. 13 para. 1 e GDPR)

Public authorities, banks, auditors, waste disposal service providers

 

Transfer to third countries (Art. 13 para. 1 f GDPR)

Data transmission to third countries takes place according to the statutory admissibility regulations pursuant to Article 45 GDPR, read in conjunction with Art. 46 (5) S. 2 GDPR). The GDPR provides for continued validity of the appropriateness resolutions already issued. For the EU-US Privacy Shield, the Commission has determined the appropriateness of the level of data protection (C(2016) 4176 final).

 

Storage period in accordance with statutory retention obligations (Art. 13 para. 2 a GDPR)

Erasure of the personal data generally takes place within ten years after termination of the business relationship unless a longer statutory storage period exists in exceptional cases or in the case of revocation by an data subject.

 

Right of access, correction, erasure, restriction, data portability and objection (Art. 13 para. 2 b GDPR)

As a data subject you have a right of access, correction and erasure of your data and of restriction of the processing as well as a right of data portability. Please contact the responsible office in this connection using the contact details provided.

 

Right to object (Art. 21. para. 1 GDPR)

Insofar as the processing of your data takes place in order to maintain legitimate interests, you have the right to object to this processing at any time using the contact details we have provided if reasons arise from your special situation that conflict with this data processing. We will then terminate this processing unless it serves compelling legitimate interests on our part.

 

Right to withdraw consent (Art. 13. (2) c GDPR)

If you have given your consent to the processing of your data, you have the right to withdraw such consent at any time, effective for the future. The lawfulness of processing until the time of revocation shall not be affected in this regard. For further information, please contact the responsible office under the contact data provided.

 

Right to lodge a complaint (Art. 13. para. 2 d GDPR)

As a data subject, you can contact the competent state office for data protection and freedom of information for Baden-Württemberg in the event of complaints.

 

Existence of a requirement to provide personal data (Art. 13 para. 2 e GDPR)

The data collected are for concluding and performing the employment relationship.

Purpose and legal basis of the data processing (Art. 13 para. 1 c GDPR)

 1. Management of applications/e-recruiting (Section 26 (1) German Federal Data Protection Act BDSG-neu)

 2. Inclusion in an applicants’ pool for contact at a later date (Art. 6 para. 1 a GDPR)

 

Interests of the controller in a balancing of interests (Art. 13 para. 1 d GDPR)

Not applicable.

 

Recipients or categories of recipients of the personal data (Art. 13 para. 1 e GDPR)

E.g: Human resources service providers, payroll office, providers of the software-supported applicant portal, waste disposal service providers.

 

Transfer to third countries (Art. 13 para. 1 f GDPR)

No transfer to a third country takes place.

 

Storage period in accordance with statutory retention obligations (Art. 13 para. 2 a GDPR)

Erasure of the personal data takes place six months after termination of the application process, taking due account of Section 61b (1) of the German Labour Court Act (ArbGG) in conjunction with Section 15 of the German General Act on Equal Treatment (AGG). If the applicant is accepted in the applicant pool, erasure takes place after 2 years have elapsed if no suitable position can be offered.

In the event of employment, the necessary data will be included in the personnel file. The information on erasure of the relevant data is available under the duty of information on employee data processing.

 

Right to object (Art. 21. para. 1 GDPR)

Insofar as the processing of your data takes place in order to maintain legitimate interests, you have the right to object to this processing at any time using the contact details we have provided if reasons arise from your special situation that conflict with this data processing. We will then terminate this processing unless it serves compelling legitimate interests on our part.

 

Right to withdraw consent (Art. 13. (2) c GDPR)

If you have given your consent to the processing of your data, you have the right to withdraw such consent at any time, effective for the future. The lawfulness of processing until the time of revocation shall not be affected in this regard. For further information, please contact the responsible office under the contact data provided.

 

Right of access, correction, erasure, restriction, data portability and objection (Art. 13 para. 2 b GDPR)

As a data subject you have a right of access, correction and erasure of your data and of restriction of the processing as well as a right of data portability. Please contact the controller in this connection using the contact details provided.

 

Right to lodge a complaint (Art. 13. para. 2 d GDPR)

As a data subject, you can contact the competent state office for data protection and freedom of information for Baden-Württemberg in the event of complaints.

 

Existence of a requirement to provide personal data (Art. 13 para. 2 e GDPR)

The data collected are necessary for performing the application procedure. If the data are not provided, it will not be possible to perform the application procedure.