Tillbaka

Tillbehörs-parallellkoppling för högtalartelefon
ZPSF 850-0

Produktdetaljer

Tillbehörs-parallellkoppling för högtalartelefon
ZPSF 850-0

Tillbehörsparallellkoppling frihandssamtal för montering i den högtalande svarsapparaten Comfort Intercom BFC 850-…
Kretskort för anslutning av ytterligare en försörjning.
Krävs, när fler än 4 högtalande svarsapparater BFC 850-… ska anropas samtidigt eller för varje BFC 850-…, som ska kunna mottaga ett gruppmeddelande.
Maximalt 8 högtalande svarsapparater kan ringa samtidigt. (Telefon 1–4 utan ZPSF 850-…, telefon 5–8 med ZPSF 850-…)
Dessutom behövs det en NG 602-… eller en NG 706-30/33-… för försörjningen.

Tekniska data

Driftsspänning: 20–30 V DC
Driftsström: max. 100 mA

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
ZPSF 850-0Tillbehörs-parallellkoppling för högtalartelefonOthersC200037039-00
Loading…