Tillbaka

Tillbehör dioder
ZD 512-4

Produktdetaljer

Tillbehör dioder
ZD 512-4

Vid det ledarbesparande systemet med TLM 512-0, måste tillbehörsdioderna monteras i dörrhögtalaren.
På varje knappmodul måste tillbehöret dioder ZD 512-4 monteras, oberoende av antalet anropsknappar.
Beståndsdelar: Diod-kretskort för 4 anropsknappar, 5 trådförbindningar och 2 fixeringsskruvar.
När de befintliga knappmodulerna TM 511-…, som byggdes in före 1993, ska byggas om, rekommenderar vi att i stället för ZD 512-4 använda en ZD 061-10.

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
ZD 512-4Tillbehör dioderOthersD200015945-00
Loading…