Tillbaka

Tillbehör buss-video-nätaggregat
ZBVNG 650-0

Produktdetaljer

Tillbehör buss-video-nätaggregat
ZBVNG 650-0

Tillbehörs-buss-video-nätaggregat som instickningskort för montering i buss-video-nätaggregatet BVNG 650-… Behövs, när dämpningen i en sträng uppgår till > 45 dB eller för att bygga upp en flersträngsanläggning med fler än en BVNG 650-…
Vid flersträngsanläggningar ska en ZBVNG 650-… sättas in i varje BVNG 650-…

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
ZBVNG 650-0Tillbehör buss-video-nätaggregat-D200035260-00
Loading…