Tillbaka

Tillbehör inkopplingsrelä
ZAR 850-0

Produktdetaljer

Tillbehör inkopplingsrelä
ZAR 850-0

Tillbehör anknytningsrelä för montering i buss-telefonerna BTS 850-… eller BTC 850-…
Universellt kopplingsrelä med en potentialfri kontakt för sidosignalapparat, videostyrning eller kopplingsrelä, en potentialfri kopplingskontakt.

Tekniska data

Typ av kontakt: Slutkontakt 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Kopplingstid: 0,4 sek. till 19 min.

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
ZAR 850-0Tillbehör inkopplingsrelä-C200035272-00
Loading…