Tillbaka

Tillbehör inkopplingsrelä
ZAR 740-0

Produktdetaljer

Tillbehör inkopplingsrelä
ZAR 740-0

Universellt tillbehör infällbart relä, 2 reläer med vardera en kopplingskontakt, anslutning via skruvklämmor, alt. förbindelsekabel, i skyddshölje med självhäftande folie på baksidan, för att montera den direkt i HT 740-…, tillsammans med HT 840-… alt. HTSV 840-… för att ansluta den direkt till styrutgångarna.

Tekniska data

Typ av kontakt: 2 slutkontakter 24 V DC, 1 A
Kopplingstid:

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
ZAR 740-0Tillbehör inkopplingsreläOthersE200086698-00
Loading…