Tillbaka

Videoomkopplare
VSU 640-0

Produktdetaljer

Videoomkopplare
VSU 640-0

Video-omkopplare i kopplingspanelhöljet för att ansluta våningsplanskameror i Siedle-Multi-enkanals-video-användningar tillsammans med dörrhögtalarcontrollern TLC 640-…

Omkoppling från huvuddörren till våningsplanskameran. Inbyggd timer- och prioritetskoppling. Omkoppling av den koaxiala videokabeln och alla styr- och försörjningsledningar till kameran och till våningsplansmonitorn. Kan monteras i kaskad för att kunna använda flera våningsplanskameror, alt. våningsplansmonitorer.

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
VSU 640-0VideoomkopplareOthersE200086640-00
Loading…