Tillbaka

Vario-buss-omkopplare
VBW 600-0

Produktdetaljer

Vario-buss-omkopplare
VBW 600-0

Vario-buss-omkopplaren är koncipierad för stora projekt och förbinder två samtalssystem med varandra. Det är möjligt att använda systemen In-Home-buss, Access och Multi i blanddrift.
Kommunikationen sker i omkopplarens tre gränssnitt. Uteslutande data för anrop och indikeringsfunktion med svar bearbetas. Dörranropet sker via gränssnittet A. Vario-buss-omkopplaren överlämnar anropet till samtalssystemen via gränssnitten B och C. Mellan gränssnitten B och C byts inga data ut. Spänningsförsörjningen måste ske på gränssnittet B.

Produktinformation

Loading…