Tillbaka

Kopplings-/fjärrstyrningscontroller
SFC 602-0

Produktdetaljer

Kopplings-/fjärrstyrningscontroller
SFC 602-0

Kopplings-/fjärrstyrningscontroller i kopplingspanelhöljet för att utföra max. 4 centrala kopplings-/styrfunktioner (anslutning till TL) eller 4 lokala kopplings-/styrfunktioner (anslutning GC 612-… resp. dörrhögtalaren till ETC 602-…).
1 relä med växelkontakt samt 3 reläer med vardera 1 arbetskontakt. Styrningen utförs från knapparna 1-5, Li och TÖ till HTC 811-… Från HTS 811-… kan endast knapparna Li och TÖ användas. Knapparnas 1-5 funktion kan ställas in med DIL-omkopplaren som omkopplare eller knapp. Kan användas som timer, för att t.ex. styra ett starkströmsrelä för trapphusbelysningen. Kan anslutas till ETC 602-…, GC 612-…, TLE 061-… och TLM 612-…

Tekniska data

Driftsspänning: 12 V AC
Driftsström: max. 250 mA
Typ av kontakt: 1 omkopplare 24 V, 2 A; 3 slutkontakter 24 V, 2 A
Kopplingstid: 2 x inställbart från 3 sek. till 20 min. och 2 x fast inställd 3 sek.
Delningsenhet (TE): 3
Mått (mm) B x H x D: 53,5 x 89 x 60

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
SFC 602-0Kopplings-/fjärrstyrningscontrollerBlackA200015375-00
Loading…