Tillbaka

Anropsdisplay
SDRM 612-02 DG

Produktdetaljer

Anropsdisplay
SDRM 612-02 DG

Anropsdisplay som inmatningsenhet med 4-radig display för att sända dörranrop.

Kundspecifika data som är sparade i DRM 612-…, visas på displayen. För att kunna bläddra i namnsegmentet alt. namnregistret, finns det två pilknappar ”upp/ned”.
Om det önskade namnet i namnlistan är markerat, så anropas denna deltagare, när knappen OK trycks in.
Det går att ansluta en extern dörröppningsknapp
• Display med 4 rader med vit bakgrundsbelysning per LED
• 3 högt sensibla, slagfria piezo-knappar
• Knappaktivering med akustisk kvittering
• Genomlysta symboler
• Max. 504 deltagare kan programmeras
Programmeringsmöjligheter:
• Med en PC och programmeringsprogrammet TLC via programmeringsgränssnittet PRI 602-… och PRI 602-… USB
• Eller manuellt via knapparna på DRM 612-…

Tekniska data

Driftsspänning: 12 V AC
Driftsström: max. 200 mA
Skyddstyp: IP 54
Omgivningstemperatur: –20 °C till +55 °C

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
SDRM 612-02 DGAnropsdisplay-
Loading…