Tillbaka

Kodlås
SCOM 611-02 DG

Produktdetaljer

Kodlås
SCOM 611-02 DG

Kodlåsmodul som inmatningsenhet för passerkontrollen och för att sända dörranrop.
Oberoende av passerkontrollens funktionsomfång och talsystemet, behövs ytterligare apparater för förvaltningen och styrfunktionerna.
• LED som statusindikering, bara med Vario (extern potentialfri kontakt)
• Dörröppningsknapp för att öppna dörren direkt via EC 602-…
• Styrfunktioner (t.ex. rullport)

Tekniska data

Driftsspänning: 12 V AC
Driftsström: max. 140 mA
Skyddstyp: IP 54
Omgivningstemperatur: –20 °C till +55 °C

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
SCOM 611-02 DGKodlås-0-
Loading…