Tillbaka

Utvidgning för anropscontroller
RCE 602-0

Produktdetaljer

Utvidgning för anropscontroller
RCE 602-0

Anropscontroller-utvidgning, i kopplingspanelhölje, för att utvidga anropscontrollern RC 602-… i anläggningar med fler än 8 deltagare.
RCE 602-… ställer ytterligare 16 anropsutgångar till förfogande. På en RC 602-… kan max. 31 RCE 602-… placeras i rad och på så vis kan max. 504 anropsutgångar anslutas. Förbindelsen till RC 602-… sker med den bifogade flatbandskabeln.

Tekniska data

Typ av kontakt: 16 slutkontakter 24 V, 1 A
Skyddstyp: IP 20
Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE): 3
Mått (mm) B x H x D: 53,5 x 89 x 60

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
RCE 602-0Utvidgning för anropscontrollerBlackB200015960-00
Loading…

Tillbehör

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…