Tillbaka

LED-ytbelysning
LEDF 600-8/4-0 RAL

Produktdetaljer

LED-ytbelysning
LEDF 600-8/4-0 RAL

En kameramodul får bara i vissa fall användas under en LED-ytbelysning. Den starka ljusinstrålningen kan påverka kamerans funktion. Avståndet till belysningen måste väljas i förhållande till kamerans täckningsvinkel.
Beroende på kontrasten mellan Vario-dörrstationens färg, färgen på den påsatta texten och omgivningens ljusförhållanden, kan en LED-ytbelysning ordentligt lysa upp minst fyra Vario-systemrader.

Tekniska data

Driftsspänning: 20–30 V DC
Driftsström: max. 670 mA
Skyddstyp: IP 54
Omgivningstemperatur: –20 °C till +55 °C
Mått (mm) B x H x D: 799 x 399 x 50

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
LEDF 600-8/4-0 RALLED-ytbelysningRALD200930164-00
Loading…

Tillbehör

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…

Reservdelar

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…