Tillbaka

LED-ytbelysning
LEDF 600-8/1-0 W

Produktdetaljer

LED-ytbelysning
LEDF 600-8/1-0 W

LED-ytbelysning av påskrifter och dörrstationen, med integrerad infoskylt för den stora presentationen av informationer av alla typer (t.ex. gata, företag, logotyp).
Det behövs ingen monteringsram. Optimal textmärkning kan utföras av Siedle-textservice.
En kameramodul får bara i vissa fall användas under en LED-ytbelysning. Den starka ljusinstrålningen kan påverka kamerans funktion. Avståndet till belysningen måste väljas i förhållande till kamerans täckningsvinkel.
Beroende på kontrasten mellan Vario-dörrstationens färg, färgen på den påsatta texten och omgivningens ljusförhållanden, kan en LED-ytbelysning ordentligt lysa upp minst fyra Vario-systemrader.

Tekniska data

Driftsspänning: 20–30 V DC
Driftsström: max. 670 mA
Skyddstyp: IP 54
Omgivningstemperatur: –20 °C till +55 °C
Mått (mm) B x H x D: 799 x 99 x 50

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
LEDF 600-8/1-0 WLED-ytbelysningWhiteD200038543-00
Loading…

Tillbehör

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…

Reservdelar

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…