Tillbaka

Multi-telefon
HT 840-0 W

Produktdetaljer

Multi-telefon
HT 840-0 W

Multi-telefon med inbyggda knappar för ljus och dörröppnare, 6 knappar, kan programmeras för funktionerna anropa, fjärrkoppling, DoorMatic, anropsblockering, singel-portvakt, nödanrop, larm osv.
• 8 LED-indikatorer, kan programmeras för anropsindikering, lugnande lysdiod vid nödanrop, begäran om återuppringning, aktiverade funktioner som anropsblockering, DoorMatic, singel-portvakt osv.
• 3 ingångar, för att ansluta våningsplans-, larm, nödanropsknappar, för att utlösa fjärrkopplings- och meddelandefunktioner, för inkoppling av de inbyggda LED-indikatorerna
• 2 styringångar som reläkontakter med gemensam referenspunkt, kan programmeras för funktionerna sidosignal, lugnande lampa, potentialfri knappfunktion o.dyl.
• 6 grundkonfigurationer kan väljas utan hjälpmedel
• Individuell konfiguration med hjälp av systemcontrollern SCO 740-…
• Ersättning för svarsapparaterna HT 641-… till HT 643-… och HT 740-…

Tekniska data

Typ av kontakt: 2 slutkontakter 24 V, 2 A
Omgivningstemperatur: +5 °C till +40 °C
Mått (mm) B x H x D: 106 x 201 x 46

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
HT 840-0 WMulti-telefonWhiteE200034629-00
Loading…

Tillbehör

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…

Reservdelar

Loading…