Tillbaka

Våningscontroller
ETC 602-0

Produktdetaljer

Våningscontroller
ETC 602-0

Våningsplanscontroller i kopplingspanelhöljet för anslutning av en extra våningsdörrhögtalare till tillhörande systemtelefoner HTS/HTC 811-…
Flera våningsplanscontroller kan användas i ett system. Flera samtal kan föras samtidigt, t.ex. från huvudingångens dörrhögtalare till en svarstelefon och samtidigt från en våningsplansdörrhögtalare till den tillhörande svarsapparaten. Potentialfri växelkontakt WT/W0/WE för t.ex. omkopplingen från en dörr- till en våningsplanskamera.
Separat spänningsförsörjning via NG 602-…

Tekniska data

Driftsspänning: 24 V DC
Driftsström: max. 60 mA
Typ av kontakt: Omkopplare max 24 V, 2 A
Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C
Skyddstyp: IP 20
Delningsenhet (TE): 6
Mått (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
ETC 602-0VåningscontrollerBlackA200015370-00
Loading…