Tillbaka

Stöldlåscontroller
DSC 602-0

Produktdetaljer

Stöldlåscontroller
DSC 602-0

Stöldskydds-controller i kopplingspanelhölje för styrning av maximalt 2 tillbehör stöldskydd ZDS 601-…
Monteringsramen kan låsas resp. låsas upp via två inbyggda knappar. Genom sitt blinkande signalerar en LED, att upplåsningsknappen på DSC 602-… aktiverades. Monteringsramen kan inte låsas, förrän Vario-nyckeln har dragits ur.

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
DSC 602-0StöldlåscontrollerBlackA200017248-00
Loading…

Tillbehör

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…