Tillbaka

Stöldlåscontroller
DSC 602-0

Produktdetaljer

Stöldlåscontroller
DSC 602-0

Stöldskydds-controller i kopplingspanelhölje för styrning av maximalt 2 tillbehör stöldskydd ZDS 601-…
Monteringsramen kan låsas resp. låsas upp via två inbyggda knappar. Genom sitt blinkande signalerar en LED, att upplåsningsknappen på DSC 602-… aktiverades. Monteringsramen kan inte låsas, förrän Vario-nyckeln har dragits ur.

Tekniska data

Driftsspänning: 12 V AC
Driftsström: max. 100 mA
Skyddstyp: IP 20
Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE): 3
Mått (mm) B x H x D: 53,5 x 89 x 60

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
DSC 602-0StöldlåscontrollerBlackA200017248-00
Loading…

Tillbehör

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…