Tillbaka

Display-anropsmodul
DRM 612-02 RAL

Produktdetaljer

Display-anropsmodul
DRM 612-02 RAL

Display-anropsmodul som inmatningsenhet med 4-radig display för att sända dörranrop.
Kundspecifika data som är sparade i DRM 612-…, visas på displayen. För att kunna bläddra i namnsegmentet alt. namnregistret, finns det två pilknappar ”upp/ned”.
Om det önskade namnet i namnlistan är markerat, så anropas denna deltagare, när knappen OK trycks in.
Det går att ansluta en extern dörröppningsknapp
• Display med 4 rader med vit bakgrundsbelysning per LED
• 3 högt sensibla, slagfria piezo-knappar
• Knappaktivering med akustisk kvittering
• Genomlysta symboler
• Max. 504 deltagare kan programmeras
Programmeringsmöjligheter:
• Med en PC och programmeringsprogrammet TLC via programmeringsgränssnittet PRI 602-… och PRI 602-… USB
• Eller manuellt via knapparna på DRM 612-…
Indikering av namnen på displayen i alfabetisk ordningsföljd.
DRM 612-… kan även användas i kombination med COM 611-…, för att indikera inmatningen via DRM 612-…

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
DRM 612-02 RALDisplay-anropsmodulRALD200930042-02
Loading…

Reservdelar

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…