Tillbaka

DoorCom kopplings-/fjärrstyrningsgränssnitt
DCSF 600-0

Produktdetaljer

DoorCom kopplings-/fjärrstyrningsgränssnitt
DCSF 600-0

DoorCom kopplings-/och fjärrstyrningsgränssnitt, kan användas i DCA 612-… och DCA 650-…
• 3 potentialfria utgångar som kan programmeras fritt, t.ex. för:
– decentraliserad dörröppnare, ljus
– sidosignalapparat/tidsberoende videostyrning
– knappar eller brytare
– målriktat dörrval i 1+n-system
– Anknytning av monitorer (direkt tilldelning till anropsingångarna)
• 3 ingångar som kan programmeras fritt, t.ex. för
• Inmatning av kod för:
– Utlösning av kopplingsfunktioner, Tö/Li via BSM/BSE/SFC i Siedle-systemet
– Inkoppling av video-/ljus via BMM osv.
• Aktivering/avaktivering av funktioner, via redan befintligt tidsur, som t.ex.
– kedjeanrop, DoorMatic, portvakt, dag-/nattkoppling osv.
• Val av anropsnummer för att signalera händelser med signaltoner till:
- Målriktat deltagaranrop
– Anrop till sidoanslutningar, till telenätet resp. mobiltelefoner
– Möjligt att kombinera nummerfunktionerna för koder och anrop

Tekniska data

Driftsström: max. 100 mA

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
DCSF 600-0DoorCom kopplings-/fjärrstyrningsgränssnitt-D200030432-00
Loading…