Tillbaka

DoorCom Analog
DCA 612-0

Produktdetaljer

DoorCom Analog
DCA 612-0

DoorCom-Analog i kopplingspanelhöljet som gränssnitt för 1+n-tekniken förbinder porttelefonsystemet med telefonanläggningar via anläggningens analoga anslutning.
• 3 dörranropsingångar
• Max. 6 styrfunktioner kan utföras via SFC 602-… per DTMF-val, motsvarande en HTC 811-…
• Målriktat val av max. 3 dörrhögtalare, när gränssnittet DCSF 600-… används och med extra ledningsdragning
• Tvåradig alfanumerisk display med 16 tecken per rad
• 6 knappar: Bekväm konfiguration
• Beter sig som en systemtelefon
• Följande anropsmöjligheter kan tilldelas (vardera max. 22 tecken).
• Direktanrop
– Målriktat deltagaranrop
– Gruppanrop (beroende på telefonanläggning)
– Sammelanrop (beroende på telefonanläggning)
– Anrop till sidoanslutningar, till telenätet eller mobiltelefoner
• Kedjeanrop
– När det inte tas emot/när det är upptaget
• Systemfunktion dörröppnare och ljus per DTMF-val
• DoorMatic-funktion för 1 anropsingång, med/utan föregående signalering av dörranropet
• Vidarekoppling av anropet till ett centralt ställe (portvakt)
• Dag-/nattkoppling till alternativa anropsmål (beroende på kundens telefonanläggning)
• Vidarekoppling till extern deltagare
• Flera DCA i ett kommunikationssystem resp. till en telefonanläggning möjligt
• Tiden för anropet och samtalet kan ställas in
• Signalering av dörranrop innan samtalet tas emot
• Anropsdifferentiering för dörrar eller anropsingångar möjligt (max. 2)
• PIN-skydd som kan aktiveras, för t.ex. programmering, dörröppnare, kopplingsfunktioner och aktivering av funktioner
• Tidsstyrd aktivering/avaktivering av t.ex. DoorMatic, vidarekoppling av anrop, dag-/nattkoppling osv. möjligt via tillbehöret DCSF 600-… och ett befintligt tidsur
• Uttag för HT 811-… Servicehörlur

Tekniska data

Driftsspänning: 12 V AC
Driftsström: max. 100 mA
Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE): 6
Mått (mm) B x H x D: 107 x 89 x 60

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
DCA 612-0DoorCom AnalogBlackD200030430-00
Loading…

Tillbehör

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…