Tillbaka

DoorCom OEM Multi
DC OEM 740-0

Produktdetaljer

DoorCom OEM Multi
DC OEM 740-0

Gränssnitt mellan Siedle-Multi-systemet som byggnadskommunikation och ett universellt användbart OEM gränssnitt. DC OEM 740-… förhåller sig i anläggningen som ett eller flera interna kommunikationsställen och är därför bundet till samma systembegränsningar (räckvidd och antal deltagare). Två driftstyper, kameratilldelning eller monitortilldelning, fastläggs i SIM 740-…. Driftstypen beror på användningen och anläggningens topologi.
DC OEM 740-… består av komponenterna:
• SIVS OEM 610-… systemgränssnitt-videoserver. Förberedning och anpassning av data, audio och video.
• SIM 740-… systemgränssnitt-Multi, gränssnitt till Siedle Multi
• Konfigurationsprogram DCIP CO 600-… för konfigurationen av apparaterna SIVS OEM 610-… och SIM 740-…
Systemförutsättningar för konfigurationsprogramvaran DCIP CO 600-0
• PC med Intel Pentium III från 1 GHz eller jämförbar processor
• Min. 512 MB RAM
• Min. 25 MB fast skivminne
• USB-anslutning eller seriell anslutning, beroende på vilket PRI 602-… som används
• CD-ROM-drivenhet för installationen
• VGA-grafikkort med min. 1024 x 768 pixel
• Drivsystem Windows 7 32/64 Bit
• Adminrättigheter för installationen
Det krävs ytterligare minnesplats för:
• Acrobat Reader 7
• Microsoft Internet Explorer från version 6

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
DC OEM 740-0DoorCom OEM MultiOthersS200087645-00
Loading…