Tillbaka

Fingerprint
CFPM 611-02

Produktdetaljer

Fingerprint
CFPM 611-02

Fingerprint som passerkontrollsystem med funktions-LED.
Lämpar sig för:
• Fristående drift
• Drift med ingångscontroller EC 602-…
Programmering via PRI 602-… USB eller PRI 602-… och PRS 602-…

Tekniska data

Driftsspänning: 12 V AC
Driftsström: max. 250 mA
Typ av kontakt: Slutkontakt 24 V, 2 A
Skyddstyp: IP 54
Kopplingstid: 3 sek.
Omgivningstemperatur: –20 °C till +55 °C

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
CFPM 611-02FingerprintOthersE200043212-00
Loading…