Tillbaka

Fingerprint
CFPM 611-02

Produktdetaljer

Fingerprint
CFPM 611-02

Fingerprint som passerkontrollsystem med funktions-LED.
Lämpar sig för:
• Fristående drift
• Drift med ingångscontroller EC 602-…
Programmering via PRI 602-… USB eller PRI 602-… och PRS 602-…

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
CFPM 611-02FingerprintOthersE-
Loading…