Tillbaka

Fingerprint
CFPM 600-0

Produktdetaljer

Fingerprint
CFPM 600-0

Fingerprint som passerkontrollsystem med funktions-LED.
Egenskaper:
• Inte bakåtkompatibel med FPM 611-02
• Fristående drift
• Max. 100 användarfingrar
• Upp till fem användargrupper
• Kapacitiv linjärsensor

Tekniska data

Driftsspänning: 12 V AC, 12–30 V DC
Driftsström: 120 mA AC, 70 mA DC
Typ av kontakt: Slutkontakt 24 V, 2 A
Skyddstyp: IP 54
Kopplingstid: 3 sek.
Omgivningstemperatur: –20 °C till +55 °C

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
CFPM 600-0FingerprintE-
Loading…