Tillbaka

Bus-video-nätaggregat
BVNG 650-1 USA

Produktdetaljer

Bus-video-nätaggregat
BVNG 650-1 USA

Buss-video-nätaggregat för Siedle In-Home-buss: video i kopplingspanelhölje för försörjningen av buss-deltagarna.
Som tillval finns ett extra uttag för tillbehörs-buss-försörjningsapparaten ZBVG 650-… och tillbehörs-buss-video-nätaggregatet ZBVNG 650-… som videoförstärkare.
Ytterligare tekniska data, se ovan.

Tekniska data

Driftsspänning: 120 V AC, +6 %/-10 %, 50/60 Hz
Driftsström: 560 mA
Utgångsspänning: 29 V DC, +/-5 %
Utgångsström: 1,2 A
Säkring: Termiskt säkrad primär, sekundär kortslutningssäker
Typ av kontakt: 2 slutkontakter 24 V, 2 A
Skyddstyp: IP 30
Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE): 9
Mått (mm) B x H x D: 162 x 89 x 60

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
BVNG 650-1 USABus-video-nätaggregatBlackD200035240-00
Loading…

Tillbehör

Loading…