Tillbaka

Bus-video-nätaggregat
BVNG 650-0

Produktdetaljer

Bus-video-nätaggregat
BVNG 650-0

Buss-video-nätaggregat för Siedle-In-Home-bussen. För försörjningen och styrningen av buss-deltagare Audio/Video. För nya och bestående anläggningar med max. 31 deltagare per sträng. Upp till 15 strängar möjligt.
Som tillval finns ett extra uttag för tillbehörs-buss-försörjningsapparaten ZBVG 650-… och tillbehörs-buss-video-nätaggregatet ZBVNG 650-… som videoförstärkare.

Tekniska data

Driftsspänning: 230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Driftsström: 300 mA
Utgångsspänning: 29 V DC, +/-5 %
Utgångsström: 1,2 A
Säkring: Termiskt säkrad primär, sekundär kortslutningssäker
Typ av kontakt: 2 slutkontakter 24 V, 2 A
Skyddstyp: IP 30
Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE): 9
Mått (mm) B x H x D: 162 x 89 x 60

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
BVNG 650-0Bus-video-nätaggregatBlackD200035130-00
Loading…

Tillbehör

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…