Tillbaka

Buss-telefon Comfort med färgmonitor (utgått)
BTCV 850-03

Produktdetaljer

Buss-telefon Comfort med färgmonitor (utgått)
BTCV 850-03

Buss-telefon Comfort med färgmonitor 8,8 cm för Siedle In-Home-bussen.
Med funktionerna anropa, tala, se, öppna dörren, ljus, funktionerna våningsplansanrop/koppling/styrning samt intern kommunikation.
Egenskaper:
• Integrerat bildminne för 28 färgbilder (720 x 576 pixel). Kräver extra försörjning.
• Kan utökas med SD-kort (upp till 32 GB).
• 5-vägs-styrknapp för användningen av bildminnet, zoomen,…
• Hörselskydd, integrerad avlyssnings- och medtittarspärr.
• Signalavstängning med statusindikering
• Parallellkoppling av max. 8 BTCV 850-… (extra installation/försörjning krävs)
• Anropsdifferentiering för våningsplansanrop, 2 dörranrop och internanrop.
• Anropsgenerator med 11 tonföljder, inkl. gonggong
• Ljudstyrkan för anropet kan ställas in i 5 steg till max. 83 dB(A).
• 8 lysdioder för indikering (t.ex. öppen dörr)
• 8 funktionsknappar, 7 kan programmeras fritt och beläggas dubbelt. Knapparnas funktion kan tilldelas fritt och utlösas via buss-ledare utan extra installation, för t.ex. interntelefoni
• Mottagning av dörranrop
• DoorMatic
• Vidarebefordran av anrop
• Dörröppnar-/ ljusfunktion finns alltid till hands via buss-ledare
• Det är alltid möjligt att koppla in en dörr/video
• Bottenplatta med anslutningklämmor, kan installeras i förväg
• Med bordstillbehöret ZTCV 850-… kan den användas som bordsapparat

Tekniska data

Driftsspänning: via In-Home-bussen
Driftsström: för försörjning via +M/–M max. 350 mA
Typ av kontakt: Potentialfri S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Tid för kopplingstid 0,4 sek. - 19 min
Omgivningstemperatur: +5 °C till +40 °C
Mått (mm) B x H x D: 106 x 278 x 46

Produktinformation

Loading…