Tillbaka

Buss-kopplingsenhet DIN-skena
BSE 651-0

Produktdetaljer

Buss-kopplingsenhet DIN-skena
BSE 651-0

BSE-kopplingskontakten kan utlösas samtidigt som dörröppningskontakten.
Allokeringen sker via buss-programmeringsprogrammet BPS 650-… Kopplingsfunktionen kan endast programmeras inom en sträng och endast för en dörrstation. Med dörröppningsknappen kan kopplingsfunktionen utlösas antingen från bara vissa eller från alla inomhusstationerna.
Försörjning via In-Home-bussen

Tekniska data

Typ av kontakt: Omkopplare max. 30 V DC, 5 A
Kopplingstid: Kan ställas in, alt. kopplas in/från
Skyddstyp: IP 20
Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE): 1
Mått (mm) B x H x D: 18 x 90 x 60

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
BSE 651-0Buss-kopplingsenhet DIN-skenaBlackD210007486-00
Loading…