Tillbaka

Buss-licens Telefonianslutning
BLT 250-0

Produktdetaljer

Buss-licens Telefonianslutning
BLT 250-0

Användningslicens för frikoppling av en extern anslutningskanal för VoIP-telefonin mellan en VoIP-telefonanläggning (SIP-Client/SIP-Trunk) och Smart Gateway. För varje Smart Gateway kan en användningslicens BLT 250-0 importeras. För anslutningen av en VoIP-telefonanläggning behövs dessutom en fri användarlicens BLC 250-0.
För att kunna använda användningslicensen BLT 250-0 måste följande förutsättningar uppfyllas:
• En Smart Gateway redo för drift och med fast programvara från V 1.3.0
• Redan konfigurerad VoIP-telefonianslutning redo för drift (SIP-Client/SIP-Trunk)
• Fri användarlicens (BLC 250-0 buss-licens Client) för en IP-deltagare
Licensen är bunden till maskinvaran. Om en Smart Gateway inte skulle fungera, överför Siedle alla köpta licenser gratis till en utbytesapparat av samma modell (investeringsskydd).
Externa apparater måste friges av Siedle.
Hänvisning angående beställningen
Kunder och försäljningspartner utanför Tyskland ombeds kontakta en av våra internationella representationer.
För beställningen behövs MAC-adressen till din Smart Gateway.

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
BLT 250-0Buss-licens TelefonianslutningOthersS210006329-00
Loading…

Tillbehör

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…