Tillbaka

Buss-licens för apparat från annan tillverkare
BLF 250-0

Produktdetaljer

Buss-licens för apparat från annan tillverkare
BLF 250-0

Användningslicens för frikoppling av VoIP-telefoner på Smart Gateway SG 150-… För varje Smart Gateway kan en användningslicens BLF 250-… importeras. För anslutningen av en VoIP-telefon behövs dessutom en fri användarlicens BLC 250-0.
För att kunna använda användningslicensen BLF 250-0 måste följande förutsättningar uppfyllas:
• En Smart Gateway SG 150-… redo för drift och med fast programvara från V 2.0
• Fri användarlicens (BLC 250-0 buss-licens Client) för en IP-deltagare
Licensen är bunden till maskinvaran. Om en Smart Gateway inte skulle fungera, överför Siedle alla köpta licenser gratis till en utbytesapparat av samma modell (investeringsskydd).

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
BLF 250-0Buss-licens för apparat från annan tillverkare-S210009283-00
Loading…