Tillbaka

Buss-svarsapparat Comfort Intercom
BFC 850-0 RAL/S

Produktdetaljer

Buss-svarsapparat Comfort Intercom
BFC 850-0 RAL/S

Högtalande svarsapparat Comfort Intercom för Siedle In-Home-bussen.
Med funktionerna anropa, tala, öppna dörren, ljus, våningsplansanrop, kopplings-/styrfunktioner och intern kommunikation.
Egenskaper:
• Integrerad avlyssningsspärr
• Signalavstängning med statusindikering
• Parallellkoppling av 4 högtalande buss-telefoner Comfort (från den tredje apparaten krävs PRI 602-… USB och ZBVG 650-… för programmeringen)
• Anropsdifferentiering för våningsplansanrop, 2 dörranrop och internanrop
• Programmera återuppringning
• Anropsgenerator med 11 tonföljder, inkl. gonggong
• Ljudstyrkan för anropet kan ställas in i 5 steg till max. 83 dB(A)
• Dörröppnar-/ ljusfunktion finns alltid till hands via buss-ledare
• Det är alltid möjligt att koppla in en dörr
• 8 lysdioder för indikering (t.ex. öppen dörr)
• 8 funktionsknappar, 7 kan programmeras fritt och beläggas dubbelt. Knapparnas funktion kan tilldelas valfritt utan extra installation och kan utlösas via buss-ledare, för t.ex. interntelefoni
• Mottagning av dörranrop
• Stor knapp (som tal-/styrknapp)
• Bottenplatta med anslutningklämmor, kan installeras i förväg
• Tillbehör parallellkoppling ZPSF 850-…, för att parallellt kunna koppla in ytterligare max. 4 högtalande buss-telefoner, kan installeras vid senare tillfälle.
• Tillbehöret anknytningsrelä ZARF 850-… kan installeras vid senare tillfälle
• Med bordstillbehöret ZTS 800-… kan den användas som bordsapparat
• Vidarebefordran av anrop
• Gruppmeddelande
• Automatisk mottagning av samtal vid internt anrop
• DoorMatic

Tekniska data

Mått (mm) B x H x D: 91 x 201 x 27

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
BFC 850-0 RAL/SBuss-svarsapparat Comfort IntercomRAL/blackC200041743-00
Loading…

Tillbehör

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
Loading…

Reservdelar

Loading…