Tillbaka

Access-licens Uppgradering
ALU 670-0

Produktdetaljer

Access-licens Uppgradering
ALU 670-0

Hänvisningar angående beställningen:
Access-licensen Uppgradering kan uteslutande erhållas hos en Access Certified Partner. För beställningen krävs Acces-systemets gamla maskinvarukod (före uppgraderingen) och Acces-systemets nya maskinvarukod (efter uppgraderingen). Förberedelsen, frikopplingen och leveransen av den nya licensnyckeln utförs av din Access Service Center.
Leveransomfång:
• Licensnyckel för Access Professional

Hänvisningar angående beställningen:
Access-licensen Uppgradering kan uteslutande erhållas hos en Access Certified Partner. För beställningen krävs Acces-systemets gamla maskinvarukod (före uppgraderingen) och Acces-systemets nya maskinvarukod (efter uppgraderingen). Förberedelsen, frikopplingen och leveransen av den nya licensnyckeln utförs av din Access Service Center.
Leveransomfång:
• Licensnyckel för Access Professional

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
ALU 670-0Access-licens UppgraderingOthersS210010621-00
Loading…