Tillbaka

Access licensen extern apparat surfplatta
ALFT 270-0

Produktdetaljer

Access licensen extern apparat surfplatta
ALFT 270-0

Access-användningslicens “Access-licens Extern apparat surfplatta“ för att kunna driva en iPad på Access-Professional-systemet.
Det behövs en licens per apparat. iPad fungerar som en mobil inomhusapparat med video. För driften krävs en extra app, som måste anskaffas via Apple App Store.
Egenskaper Siedle app för Access:
• Audio- och video-dörrkommunikation
• Öppna dörren, koppla ljuset
• Säker dörröppningsfunktion
• Kodade kopplings- och styrfunktioner
• Funktion högtalande samtal
• Ljudstyrkan kan ställas in under samtalet
• Mikrofonen kan stängas av
• Olika anropssignaler
• Manuellt val av dörren
• DoorMatic-funktion in/från
• Anropsfunktion (servern anropar iPhonen)
• Internsamtal med deltagare i Access-systemet
• Personlig adressbok (Access) med statusindikering
• Kameraövervakning
• Bildminnesfunktion (automatisk/manuell)
• Understöd headset
• Automatisk inloggning
• Startsida med individuellt sammanställda funktioner
• Integrerat demoläge
• Omkoppling mellan stående och liggande format för video (iPhone)
• Omkoppling mellan stående och liggande format för hela appen (iPad)
Systemförutsättningar:
• iPhone eller iPad
• WLAN eller mobiltelefon
• Talsystem Access
Siedle appen för Access är en mobil komplettering till en dörrhögtalaranläggning och ersätter ingen internapparat. Av detta skäl rekommenderar Siedle att förutom appen även alltid förutse en kabelbunden system-inomhusstation.
Mer om detta på http://www.siedle.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/locale.svSE/pid.221.224.2080.2123.4873/Siedle-App.html |Siedle Webseite|.
Siedle appen för Access finns på https://itunes.apple.com/se/app/id506604028?mt=8 |App Store|.

Produktinformation

Produktbeteckning Produktbeskrivning Färg/material KG Artikel nr.
ALFT 270-0Access licensen extern apparat surfplattaOthersS200043852-00
Loading…