Siedle Access Professional i användningen

Tillträdes- och kommunikationsförlopp i samma nät för industri, företag och offentlig förvaltning eller i logistikcentra, sjukhus och bostadsområden. I stora projekt visar vårt IP-baserade allroundsystem alla sina starka sidor.

Siedle referens högteknologi i Bergisches Land Siedle Access
Mönstergillt i samma nätverk

I detta Smart Home, som samtidigt är ett mönsterhus för byggnadsautomation, skapar Siedle Access Professional den perfekta förbindelsen mellan arkitektur och intelligent husteknik.

Till referensen
Business - not as usual

I denna sanerade villa tillhandahåller systemtekniken från Siedle Access Professional sina tjänster för de båda här installerade företagen – formellt diskret och högst funktionellt.

Till referensen
Siedle Access med Siedle Steel

IP-baserat integrerar Siedle Access Professional byggnadskommunikationen hos Bestseller. Dessutom är koncernen fascinerad av designlinjen Siedle Steel.

Till referensen
En stor yta försörjd med Siedle Access Professional

De ansvariga för det stora sjukhuset kräver en teknologi, som fogar in sig i den befintliga IP-infrastrukturen. IP-systemet Siedle Access Professional integrerar sig utan problem i IP-nätverket; dörrkommunikationen bemöter de speciella kraven.

Till referensen