En stor yta försörjd med Siedle Access Professional

Sjukhuset i Schwarzwald-Baar är banbrytande vad gäller komfort, diagnostik och behandling. För byggnadskommunikationen har de ansvariga för det stora sjukhuset satsat på en teknologi, som integrerar sig i den komplexa IT-infrastrukturen. Här tjänar vårt IP-baserade system Siedle Access Professional som förebild och bemöter de höga kraven.

Siedle Access flexibla användningsmöjligheter
15_klin_schw_baar_800_2.jpg
11_klin_schw_baar_800.jpg
Siedle Access flexibla användningsmöjligheter
15_klin_schw_baar_800_2.jpg

En fråga om flexibilitet

Kraven: Flexibiliteten är ett viktigt kriterium för byggnadskommunikationen för detta sjukhus. För att överbrygga de imponerande avstånden och inrättandet av nätverket med många användare finns bara två aspekter. Tillträdet till de sensibla områdena och de 24 avdelningarna måste regleras lika noggrant som passerbehörigheterna för besökarna och leverantörerna. Sjukhuset ställde speciella krav på terminalerna: Systemet måste sammanbinda ytterdörrarna och dörrarna inomhus samt de 19 hissarna i samma nätverk som WLAN-telefonerna.

Siedle-konceptet: Systemet Siedle Access Professional integrerar sig perfekt i alla IP-nät. Med sina starka prestationer är den som skapad för projekt med olika användnings- och funktionsprofiler – i synnerhet för vidsträckta byggnadskomplex. På gränsen mellan offentliga och konfidentiella områden tränger inga nätverks eller IP-protokoll ut.

Designlinjens Siedle Vario modulära uppbyggnad säkerställer att kommunikationen inom- och utomhus överensstämmer med kraven för ett sjukhus. Vid de centrala ingångarna uppfyller individuellt tillverkade kommunikationspelare samtliga säkerhetskriterier.

Komponenterna: Systemet Siedle Access Professional med specialprogrammering för användningen av WLAN-telefoni, måttillverkade video-dörrstationer ur designlinjerna Siedle Steel och Siedle Classic samt dörrstationerna ur den modulära designlinjen Siedle Vario - var och en med olika funktionsanordningar

Arkitektur: Thiede, Messthaler, Klösges Architekten/Ingenieure; Vögele Architekten; TMK Architekten, Düsseldorf

​​​​​​​Elprojektering: Ebert Ingenieure, Nürnberg; Oberle Ingenieure, Villingen-Schwenningen

Elinstallation: primion Technology, Leinfelden-Echterdingen

Många funktionsprofiler, ett system: Siedle Access Professional

Utrustad för alla fall

Brandskydd har högsta prioritet: Pelaren vid huvudingången integrerar ett frikopplingselement för boxen med brandkårsnyckeln. Liksom alla anläggningar ur designlinjen Siedle Steel är den unik.

Siedle Steel
Exakt programmerad

De olika akutmottagningarna kan nås över telefongrupper, som kan programmeras flexibelt på anropsknapparna till dörrstationerna ur designlinjen Siedle Classic.

Siedle Classic
Varuingången är strängt kontrollerad

Tillträdet till varumottagningen är klart reglerat. Leverantörerna släpps endast in, när de förfogar över en passerbehörighet eller identifierar sig via porttelefonen.

Siedle Access Professional i detalj
Förberedd för installationer i efterhand

Sjukhusets apotek är ett sensibelt område. Anmälan måste göras personligt via porttelefonen. Videokamera och Electronic-Key-läsare kan senare ersätta blindmodulerna från Siedle Vario.

Siedle Vario
Nödropet i hissen är säkerställt

Denna användning programmerar Siedle individuellt: Nödropet i hissen är anslutet till Access-systemet och kan i nödfall tas emot på handenheten till varje ansluten telefon.

Siedle Access Professional
15_klin_schw_baar_320_2.jpg
Komfort och säkerhet i ett

Pelarna på parkeringsplatsen utrustas med två identiska Vario-anläggningar. Beroende på fordonets höjd, använder bilföraren den övre eller den undre. Det är praktiskt och hjälper till att undvika olycksfall.

Tillträde med personlig behörighet

Avdelningar som röntgen eller radiologi har högre säkerhetsregler. Där används inga kortläsare, utan kodlås, med vilka endast auktoriserad personal får tillträde.

Produktdetaljer Siedle kodlås
13_klin_schw_baar_320.jpg
Telefoni individuellt programmerad

Byggnadens volym tillåter inte användningen av mobilradiokommunikation. Medarbetarna kan nås mobilt per WLAN-telefoni. Anslutningen mellan Access-servern och sjukhusets server är en speciallösning från Siedle.

Siedle Access Professional i detalj

Siedle Access Professional i detalj
­

Våra experter på marknaden: Access Certified Partner

För Siedle Access Professional har vi byggt upp ett speciellt nätverk med partners: Access Certified Partner. Access Certified Partners (ACP) är behöriga att ta Access-anläggningar i drift. Deras kvalifikation att sakkorrekt planera och administrera Access, bekräftades och certifierades genom granskningar.

Vidare IP-projekt
Referenser