SRH Holding

Lokalisering: Heidelberg

Planering av byggnadsteknik tillgänglig för personer med funktionsnedsättningBEC Blum Energieconsulting, Neckargemünd

Utförande: euromicron solutions, Ettlingen

SRH Holding

Holdingen SRH, Stiftung Rehabilitation Heidelberg, hade speciella krav på tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Byggnaden skulle utan problem vara tillgänglig för personer i rullstol och för synskadade personer. Vid huvudingången tas besökaren emot av en fristående pelare ur programmet Siedle Steel. Redan på avstånd signalerar den integrerade kommunikationsterminalen, varför den är där: Terminalen används med hjälp av en pekskärmsyta.

Den avbildade kommunikationsterminalen är en tidigare version.

Terminal mit einer Touchscreen-Oberfläche

Speciellt för personer i rullstol integrerade Siedle ännu en kommunikationsterminal. I ergonomiskt rätt höjd kan den användas, även när man sitter. Beröringen ropar upp en lista, där medarbetarna är uppförda i alfabetisk ordning. Ett tryck på namnfältet utlöser anropssignalen, samtidigt bekräftas aktiveringen optiskt och akustiskt. Anropsknapp, talenhet och elektronisk passerkontroll är placerade så, att de bekvämt kan nås likaväl av stående personer som av personer i rullstol.

Großflächen-Ruftaste mit erhabener Braille-Schrift

För blinda och personer med mycket nedsatt synförmåga integrerar Siedle en stor anropsknapp med upphöjd brailleskrift.

Stelen mit System Siedle Steel

Vid sidoingångarna koncentrerar Siedle funktionaliteten i två smala pelare. En anropsdisplay visar en urvalslista med medarbetarna; med två pilknappar kan man bläddra uppåt eller nedåt. Den stora knappen utlöser ett direkt anrop och en integrerad passerkontroll sörjer för att personalen och besökarna identifieras säkert.

För speciella krav för personer med fysisk funktionsnedsättning lämpar sig speciellt systemet Siedle Steel med sin fantastiska förmåga att anpassa sig till individuella situationer.