Wiesbaden-Biebrich

Arkitektur: Zaeske und Maul, Wiesbaden

​​​​​​​Elprojektering: Färber + Partner, Mainz

Elinstallation: Elektro Ebert, Frankfurt

82 lägenheter, fördelade på två husrader och fem stadsvillor på en före detta industriyta direkt vid floden Rhen – anläggningen bevisar att även i stor skala kan bostadsbygget vara attraktivt.

Siedle referens Wiesbaden Biebrich bild på kvarteret

Kommunikationssystem monterade i dörrpanel

De fem fristående villorna har placerats något förskjutet och med stort avstånd från varandra, mitt emot dem står de större bostadshusen. Här bildar ingångsområdet den undre avslutningen på en vertikal glasfront som täcker hela byggnadens höjd, varje plan har delats upp med hjälp av fasta och rörliga fönsterelement.

Ingångsdörrarna och dörrsidodel återspeglar deras proportioner – som skulle ha brutits om dörrpanelerna för kommunikationssystemen skulle ha monterats som i de större bostadshusen.

Dörrstation i infälld montering ur designlinjen Siedle Vario
Därför beslöt planerarna att använda en smal dörrpanel, där den infällda dörrstationen ur designlinjen Vario sattes in. Mellan dörrens och sidodelens ramelement märks knappast stationen med sin låga ramhöjd.

Brevlådeanläggning ur designlinjen Vario

Brevlådeanläggningen ur samma designlinje kompletterades med en infoskylt med påskrift och separat belysning.

Brevlådor, dörrkommunikation och en rörelsegivare ur serien Siedle Vario
Vid ingångarna till de båda husraderna har brevlådorna, dörrkommunikationen och en rörelsegivare ur serien Siedle Vario monterats in plant i en dörrkarm lackerad i samma färg.

Wiesbaden-Biebrich

­

Vidare referenser flerfamiljshus

Musikhuskvarteret

Musikhuskvarteret

Lokalisering: Ålborg, Danmark

Arkitektur: Schmidt Hammer Lassen Architects

Elprojektering: Erik Fals A/S

Elinstallation: Erik Fals A/S

Mer

Østerbrogade

Østerbrogade

Lokalisering: Köpenhamn, Danmark

Mer

Siedle referens bostadsbyggnader bostadshöghus Axis

Bostadshus Axis

Lokalisering: Frankfurt am Main

Arkitektur: Meixner Schlüter Wendt Architekten, Frankfurt am Main

Elprojektering: PGT Planungsgruppe, Schaafheim

Elinstallation: Hela Elektroinstallations- und -handels GmbH, Halle

Mer

Musikhuskvarteret

Musikhuskvarteret

Lokalisering: Ålborg, Danmark

Arkitektur: Schmidt Hammer Lassen Architects

Elprojektering: Erik Fals A/S

Elinstallation: Erik Fals A/S

Mer

Østerbrogade

Østerbrogade

Lokalisering: Köpenhamn, Danmark

Mer