Villa vid Kleinen Wannsee

Lokalisering: Berlin

Arkitektur: Kleihues + Kleihues, Berlin

Elprojektering: Ingenieurfachbüro Rainer Knoop, Berlin

Elinstallation: RFT elkom, Brandenburg an der Havel

Slumpen är utesluten: Dörrstationerna vid ingångarna till tomten är placerade symmetriskt, de passar exakt in mellan två fogar i naturstensmuren och är lackerade i samma färg som port- och stängselanläggningen; vid byggnadens ingångar fogar anläggningarna in sig i fasadens raster och i husets färgschema.

Detalj ingångsområde referens Siedle Steel villa vid Kleinen Wannsee

En så perfekt gestaltning av ingången är resultatet av en noggrann planering.

Villa vid Kleinen Wannsee
Villa vid Kleinen Wannsee
Villa vid Kleinen Wannsee
Villa vid Kleinen Wannsee
Villa vid Kleinen Wannsee

Den vilar på två förutsättningar: För det första behövs det en planerare, som definierar sina utkast in i minsta detalj och som analyserar de möjligheter, som tekniken erbjuder honom.

Detalj husdörrar Siedle Steel referens villa vid Kleinen Wannsee

Dörrstation från Siedle

För det andra behövs det ett kommunikationssystem, vars konstruktion, design och tillverkning är så flexibla, att det kan förverkliga arkitekternas gestaltningsdrömmar och anvisningar.

Individuella applikationer för våra system

När båda förutsättningarna möts, som vid denna bostad för en företagarfamilj i Berlin, uppstår individuella användningar av våra system, vars gestaltningskvalitet alltid överraskar även oss som tillverkare dem.

Tillbaka till översikten över referenser bostadsbyggnader